Budi dio naše mreže

Riječi imaju veliku moć koju treba pametno koristiti, piše časni sluga Božji Louis iz Granade, one mogu graditi, ali i rušiti. Kralj Salomon kaže da su smrt i život u vlasti jezika. Riječi mogu poticati život ljudi kroz ohrabrivanje i iskrenost ili ga uništiti lažima i ogovaranjem. Imajući to na umu, preispitajte se sljedeći put kada poželite reći nešto loše o drugome.

/ vž

Smrt i život u vlasti su jezika; tko ga upotrijebi marljivo, uživat će plod njegov.

Riječi koje koristimo u svakodnevnim razgovorima imaju veliku snagu, bilo na društvenim mrežama, bilo telefonskim ili osobnim razgovorom. One mogu izgrađivati, ali i rušiti. Kao kršćani, naša je odgovornost koristiti svoj govor tako da ohrabruje bližnjega, a ne da ga uništava.

Časni sluga Božji Luis iz Granade dao je nekoliko savjeta u knjizi s pravom nazvanoj “Vodič grešnika”, piše Aleteia. U njoj daje korak po korak plan za grešnike koji žele početi jačati vrline i biti pušteni iz svog ropstva grijehu. Dominikanski svećenik iz 16. stoljeća naglašava kako riječi imaju veliku moć koju treba pametno koristiti.

Nije dovoljno da naš razgovor sam po sebi bude dobar – on mora biti usmjeren na neki dobar cilj

O ovoj temi može se puno reći, jer u Svetom pismu nam je rečeno da su “smrt i život u vlasti jezika” (Mudre izreke 18,21).  Iz ovoga možemo shvatiti da sreća ili patnja svakog čovjeka ovisi o tome kako koristimo govor. To znači da moramo imati na umu utjecaj svake riječi koju upotrijebimo, bilo u razgovoru ili u kakvom komentaru na društvenim mrežama. Što se tiče onoga što govorimo, sjetite se savjeta apostola Pavla:

“Nikakva loša riječ neka ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra, koja pobuđuje na dobro prema potrebi, da dadne milost onima, koji slušaju!.. A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!” (Efežanima 4,29 i 5,3)

Iznad svega, ne zaboravite voditi razgovor na tragu pozitivnog cilja, ne koristeći ga kao sredstvo za nečije rušenje, već za njegovo uzdizanje. Nije dovoljno da naš razgovor sam po sebi bude dobar – on mora biti usmjeren na neki dobar cilj kao što je slava Božja ili dobrobit našeg bližnjeg. Imajući na umu ove duhovne savjete, moći ćemo se preispitati sljedeći put kad želimo reći nešto loše o drugom.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja