Budi dio naše mreže

Herojstvo je u strpljivom podnošenju križa, boli, trpljenja. U ustrajnom hodu ka Bogu, u vjeri, nadi i ljubavi. U tome je sva mudrost, u podnošenju tegoba i ljubavi unatoč svemu je najveći dar vjere u Boga i ljubavi za Boga i bližnjega.

/ md

Karmelićanin fra Krešimir Josip Bahmec na svojim je društvenim mrežama objavio tumačenje misnih čitanja 2. nedjelje kroz godinu. Prema riječima Bahmeca iz Poslanice Korinćanima možemo izvući poruku kako ne trebamo patiti zbog darova koje nam je Bog darovao ili nije darovao, već nastojati imati Duh Božji. Evanđelje po Ivanu upućuje nas na Marijine riječi koje je uputila poslužiteljima na svadbi “Što god vam rekne, učinite!” koje nam govore o Marijinoj misiji da nas dovede k Isusu da Njega slušamo i slijedimo. U nastavku donosimo promišljanje fra Krešimira Josipa Bahmeca.

Drugo čitanje druge nedjelje kroz godinu govori o darovima. Mudrost, spoznanje, vjera, dar liječenja, čudotvorstva, prorokovanja, razlučivanje duhova, jezici, tumačenje jezika. Moram priznati da se slabo nalazim u tome, možda malo vjere a ostalo štanga. Prije bih se našao na popisu psihičkih poremećaja ili još više grijeha…

Herojstvo je u strpljivom podnošenju križa, boli, trpljenja

Različiti darovi a isti duh. Nije dobro patiti za darovima već imati Duh Božji u svemu jer samo Bog zna vrijednost dara, nas. Svijet ne zna, čovjek ne zna, samo Bog. Nisu nam potrebni nikakvi izvanredni i čudesni darovi da bi zadivili ljude i Boga već ustrajnost u malim koracima velike ljubavi. Herojstvo je u strpljivom podnošenju križa, boli, trpljenja…u ustrajnom hodu ka Bogu, u vjeri, nadi i ljubavi. U tome je sva mudrost, u podnošenju tegoba i ljubavi unatoč svemu je najveći dar vjere u Boga i ljubavi za Boga i bližnjega. To je sve!

Ivanovo evanđelje govori o svadbi u Kani. Govori mnogo više nego se čini na prvi pogled. Najprije Isus koji je središte svega. Bez njega nema ničega i ništa. Bez njega nema svijeta, nema nas, nema Neba nit spasenja. Ali Isus nije sam. Gdje je On tu je i Marija. Gdje je Njegov Duh, tu je i Ona. Sada u Kani na svadbi, u veselju i na posljetku na križu. Majka je sa djetetom od početka do kraja. Majka je uvijek jedna, jedina i najvjernija. Zanimljivo je da Isus počinje svoje javno djelovanje na svadbi, preludiju vječne gozbe. Mi smo danas na misi, osobnom vjenčanju naše duše sa Bogom. Tijelom smo prisutni i duhom.

Tko je gospodar vremena i komu valja najviše dati svoje vrijeme, tko je najviše zaslužio?

Da, misa je mjesto sjedinjenja čovjeka i Boga i zato dobro pazite kako dolazite na misu, kako ste prisutni unatoč svećeniku koji možda nije najzanimljiviji iako ustvari on nije bitan. Unatoč hladnoći ili vrućini, metežu, umoru, dekoncentraciji, bolovima…pazite na svaku riječ koja dolazi k vama, pazite kako se pričešćujete, jeste li u žurbi. Pazite li na svaku riječ koja vam dolazi s oltara i ambona da ne padne na pod jednako kao i česticu tijela Kristova da li je ostala na ruci i nedaj Bože da padne na pod. Žurite li nekamo? Kamo? Tko je gospodar vremena i komu valja najviše dati svoje vrijeme, tko je najviše zaslužio?

Samo Isus može od našeg srca napraviti mjesto veselja, mjesto vjenčanja Boga i i čovjeka

Evanđelist Ivan govori o posudama napunjenim vodom. Ali do vrha. To smo mi. Prazne posude koje trebaju biti ispunjene vodom, tj. dobrim djelima, našim željama i naporom, naše molitve, ali bez Boga, bez predanja Isusu i njegovoj svetoj volji one još nisu vino….samo Isus može od našeg srca napraviti mjesto veselja, mjesto vjenčanja Boga i i čovjeka.

Što radi Marija? Marija sluša svoga sina i podučava nas kako da ga mi slušamo. Imamo najbolju učiteljicu koja je najbolja učenica Isusa. Kada bi samo jednu rečenicu Marije čuli i poslušali, svaki dan, i činili sve da iz dana u dan ispunjavamo što nam je rekla, spasili bi se sigurno. Marija nam poručuje: »Što god vam rekne, učinite!«

Ne dajmo niti jedan dan da prođe da nismo otvorili Sveto pismo, niti jedan dan i da nismo molili

Marija želi da u svemu slušamo Isusa. To je njena misija, to je njena briga, da nas dovede Isusu i da Njega slušamo! I tko god ima nama katolicima reći da pretjerujemo s Marijom, recimo im da se sa slušanjem Majke ne može pretjerati nikada, jer nitko ne voli kao Majka, osim Boga. Majka nas najbolje vodi Sinu, to je najsigurniji put i najjasniji – u svemu slušati Isusa! U svemu što nam kaže.

Marija ne govori za sebe, ne traži sebe nego pokazuje na Isusa, na živu Riječ Božju. Ne dajmo niti jedan dan da prođe da nismo otvorili Sveto pismo, niti jedan dan i da nismo molili. Slušajmo Mariju, slušajući Nju čujemo Isusa. Živimo Isusa. Svaki dan.

Isus je počeo sa svadbom i završit će sa svadbom, s radošću. Vjenčanjem čovječanstva sa Bogom. U vječnosti. Zaruke su sada, u ovom životu. Sada, danas govoriš Bogu “da”. Da koji će odjekivati u vječnosti na vječnoj gozbi ljubavi Boga i čovjeka. Amen.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja