Budi dio naše mreže

Nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine u Hrvatskoj su nastupile brojne promjene. Nova vlast, u cilju provođenja daljnje demokratizacije, pristupila je mnogim ustavnim izmjenama. Donošenje „Božićnog ustava“ 22. prosinca 1990. bio je vrhunac ustavnopravnog procesa na temelju i u okviru kojega su se 1991. godine donosile glavne državnopravne odluke za uspostavu suverene hrvatske države kao subjekta međunarodnoga prava.

/ Borna Marinić

Prvi korak učinjen je 25. travnja 1991. godine kada je predsjednik Republike Hrvatske doktor Franjo Tuđman donio Odluku o raspisivanju  referenduma u Republici Hrvatskoj za dan 19. svibnja 1991. godine. Dogodilo se to nakon niza neuspješnih pregovora o razrješenju državne krize u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. U Odluci je pored ostaloga točkom 3. određeno da će građani na referendumu moći odgovoriti sa ZA ili PROTIV na iduća dva pitanja:

„Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?“ na plavom listiću

te

„Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?“ na crvenom listiću.

Referendumska pitanja bila su sastavljena na način kojim se otklonila mogućnost tumačenja referenduma separatističkim činom kojim se prekidaju daljnji napori i razgovori o transformaciji Jugoslavije u konfederaciju te otpor pri provođenju odluka referenduma. Prema službenom izvješću referendumu je pristupilo 83,6% glasača od ukupnog broja birača. Na prvo pitanje za suverenost i samostalnost izjasnilo se 93,2%, a na drugo, protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji 92,2% birača.

Tako su hrvatski građani 19. svibnja 1991. demokratskim putem izrazili svoju volju za državnom samostalnošću čime su ujedno odbačene druge tada ponuđene opcije koje su Hrvatsku dovodile u nepovoljan položaj. Na temelju referendumskih rezultata Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio „Deklaraciju o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske“ i pokrenuo postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ te postupak za međunarodno priznanje.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja