Budi dio naše mreže

Biblija je sveta knjiga, dijelom ili u potpunosti, triju velikih religija: židovstva, kršćanstva i islama. Stoga bi kršćanski vjernik trebao ne samo imati određene spoznaje o Bibliji kao svetoj knjizi već bi je trebao prihvatiti i kao put vlastitog života te iz nje crpiti snagu za svakodnevne napore.

/ lm

Svaki obrazovan čovjek, pripadao kršćanskoj religiji ili ne, trebao bi znati neke osnovne podatke o Bibliji. Biblija je sveta knjiga, dijelom ili u potpunosti, triju velikih religija: židovstva, kršćanstva i islama. Stoga bi kršćanski vjernik trebao ne samo imati određene spoznaje o Bibliji kao svetoj knjizi nego bi je trebao prihvatiti i kao put vlastitog života i iz nje crpiti snagu za svakodnevni napor, nevolje i sukobe koji će ga u životu neminovno snaći. Trebao bi vjerovati u ispravnost biblijskog puta, izučavati i prepoznavati ga u vlastitom iskustvu te svojim životom potvrđivati ispravnosti biblijskih pouka, piše Božo Lujić za portal Svjetlo riječi.

U crkvama se službeno dosta čita i govori o pojedinim biblijskim tekstovima, ali nerijetko se taj govor pretvori ili u prepričavanje biblijskih zgoda ili u razvodnjavanje biblijskih poruka u njihovoj površnoj i često samo izvanjskoj interpretaciji. Dugo vremena nije se ni preporučivalo čitanje Biblije u cjelini jer je postojala bojazan da bi se mnogi čitatelji zbog pojedinih tekstova mogli sablazniti, iako je uvijek vladalo duboko uvjerenje kako je Biblija nadahnuta božanska knjiga.

Svaka istinska obnova Crkve, ali i čovjeka pojedinca, dolazi iz autentičnih biblijskih poruka.

Na II. vatikanskom saboru i poslije njega uvidjelo se da svaka istinska obnova Crkve, ali i čovjeka pojedinca, dolazi iz autentičnih biblijskih poruka koje se odnose na život u cjelini i koje otvaraju perspektive u spoznaji novih životnih mogućnosti. Zato je i preporučeno čitanje Biblije pojedinačno, u obiteljima, ali i u manjim skupinama, te razmišljanje nad pojedinim biblijskim tekstovima. Tako su danas nastale brojne skupine koje se sastaju i zajednički pokušavaju dokučiti smisao biblijskih poruka.

Što je važno znati o Bibliji?

Biblija nije jedna jedinstvena knjiga koja bi poput nekog romana imala zaplet, vrhunac i rasplet, nego zbirka manjih ili većih knjiga, mudrih izreka, izvrsnih pjesama, kratkih pripovijesti, povijesno zasnovanih knjiga, pisama ili poslanica, te djela napisanih u apokaliptičnom stilu s brojnim simbolima i slikama.

Navedene knjige nastajale su u raznim vremenima i u njima nerijetko doživljavale određene preradbe sve dok jednoga dana kršćanska zajednica nije postavila kriterije prema kojima je uspostavljen kršćanski kanon Biblije. U taj su kanon ušle pojedine knjige napisane prije Isusa na hebrejskom, grčkom ili aramejskom jeziku. Taj se dio Biblije naziva Stari zavjet i obuhvaća, prema katoličkom poimanju, 46 knjiga, dok se s Isusom Kristom otvara novo doba, pa stoga nastaje i novi dio Biblije koji nazivamo Novi zavjet, s 27 knjiga, napisan na grčkom jeziku. Neke druge kršćanske Crkve odstupaju od ovoga broja, osobito s obzirom na Stari zavjet, gdje se drže židovskog kanona.

Biblija sadrži Božju poruku u ljudskim riječima.

Samo pak ime Biblija vezano je uz ime feničkoga grada Biblosa udaljenog 39 km sjeverno od Bejruta, čuvenog po proizvodnji papirusa na kojem se nekoć pisalo. Grci su svitak papirusa nazvali “to biblion” ili “he biblos”. Budući da je Biblija bila knjiga sastavljena od papirusa, naziva se u 2 Mak 8,23 “he hiera biblos”, tj. Sveta knjiga, a u 1 Mak nešto drukčije, “ta biblia ta hagia” tj. svete knjige. Iz grčkog je naziv preuzet u latinski, a odatle u sve ostale jezike.

Osim imena Biblija ta se knjiga naziva i Sveto pismo, čime se izriče posebnost knjige i njezine poruke s obzirom na ostale knjige i ostale poruke. U Ivanovu evanđelju (5,39) taj se naziv nalazi u Isusovim ustima.

Biblija je nastajala u raznim životnim i povijesnim okolnostima pa nosi i boju tih vremena.

U kršćanstvu je svetost Biblije zasnovana na božanskom nadahnuću kojim su bili obdareni sveti pisci pišući pojedine knjige. Budući da su oni bili ljudi, onda je u Bibliji sadržana i ljudska riječ ili još bolje Božja poruka u ljudskim riječima. Biblija je nastajala u raznim životnim i povijesnim okolnostima pa nosi i boju tih vremena.

Kako shvatiti i tumačiti Bibliju?

Oduvijek je vladalo mišljenje kako je čak i teološki neškolovanu čovjeku moguće razumjeti određeni stupanj biblijske poruke, ali je za njezino temeljitije shvaćanje bilo svakako potrebno poznavati određene metode koje su omogućavale dublje prodiranje u svijet biblijske poruke.

U početku kršćanstva postojala su u prvim kršćanskim zajednicama dva načina čitanja Biblije. Jedno je stavljalo naglasak na literarni ili doslovni smisao teksta (Antiohijska škola). Taj smisao iščitavao se iz samoga teksta oslanjajući se na povijesnu intenciju autora, na činjenice koje je tekst iznosio i na njihovo značenje u tom kontekstu. Drugo čitanje bilo je alegorijsko ili preneseno (Aleksandrijska škola), koje je išlo dalje od čina i činjenica literarnog smisla i tražilo dublji, teološki smisao poruke.

Da bi se tekst u sadašnjem obliku razumio, mora se poznavati njegova prošlost.

Osobito su tri zadnja stoljeća bila važna za razvoj metoda za dublje poniranje u tekst i njegovo jasnije shvaćanje i tumačenje. U njima su nastala dva različita temeljna pristupa biblijskome tekstu koji se stručno nazivaju dijakronijski i sinkronijski. Dijakronijski pristup ide za tim da tekst razumije u njegovu nastanku i povijesnom razvitku. Tu se istražuju okolnosti nastanka teksta (mjesto u životu), razni oblici, preradbe i rast teksta, jednom rječju povijest svetoga teksta, jer da bi se tekst u sadašnjem obliku razumio, mora se poznavati njegova prošlost. Što se tiče drugoga, sinkronijskoga pristupa, njegovo je ishodište tumačenja u postojećem kanonskom tekstu i tu se traži poruka za današnje vrijeme.

Biblija je nastajala u raznim životnim i povijesnim okolnostima pa nosi i boju tih vremena.

Imajući u vidu cjelokupni sklop u kojem se nalazi biblijska literatura, možemo reći da svaki od dva temeljna pristupa i dijakronijski i sinkronijski imaju svoje prednosti, ali i svoje nedostatke. Povijesno-kritički pristup oslanja se uglavnom na autora i vrijeme nastanka spisa i time zapada u opasnost gubljenja iz vida navjestiteljskog značenja biblijske poruke. Sinkronijski pristup, s druge strane, sužava svoj interes samo na postojeći tekst ne vodeći računa kako je tekst nastao i kakvu je povijest imao.

Danas bi najbolje bilo pokušati osvijetliti jedan biblijski tekst upravo s ta dva stajališta. Samo u tako dvosmjernom osvjetljivanju može se najbolje uočiti i poruka koja će biti i povijesno utemeljena i literarno-kritički diferencirana i suvremeno postavljena s obzirom na čitatelja i primatelja.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja