Budi dio naše mreže

Ugovor o položaju i djelovanju Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (TKIM) u sastavu Sveučilišta u Mostaru potpisali su rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić i dijecezanski biskup i apostolski upravitelj mons. dr. sc. Petar Palić. Što ovaj Ugovor znači za studente, pročitajte u nastavku.

/ mk

Ugovor o položaju i djelovanju Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (TKIM) u sastavu Sveučilišta u Mostaru potpisali su rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić i dijecezanski biskup i apostolski upravitelj mons. dr. sc. Petar Palić, u ime Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije simbolizirajući važan korak u jačanju suradnje između crkvenih i akademskih institucija u regiji. Ugovor je potpisan u prisustvu akademika Dragana Čovića, predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH, Marije Buhač, predsjednice Vlade Hercegovačko-neretvanske županije te don Nikole Menala, generalnog vikara Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije čime se ukazuje na važnost ovog Ugovora za hrvatski narod i zajednicu.

„Teološko-katehetski institut ima bogatu i dugu tradiciju u obrazovanju. Kroz godine je stekao ugled kao institucija koja nudi kvalitetnu edukaciju. S druge strane, Sveučilište u Mostaru je jedna od najznačajnijih javnih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini s međunarodnim i svjetskim ugledom i s ponudom širokog spektra akademskih programa. Spajanjem ove dvije institucija, otvaramo nove horizonte za duhovnu i teološku izobrazbu u društvu“, kazao je rektor Tomić.

Spajanjem ove dvije institucija, otvaramo nove horizonte za duhovnu i teološku izobrazbu u društvu.

Potpisivanje ovog Ugovora rezultat je usklađivanja sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine i zakonima Katoličke Crkve. Prema Ugovoru TKIM postaje punopravni član Sveučilišta u Mostaru, čime se osigurava integracija nastavnika i studenata TKIM-a u sustav Sveučilišta, uz jednaka prava i obveze.

„Nazočnost teologije i teološkog promišljanja u sklopu javnih sveučilišta u razvijenim demokratskim sustavima je stvar koja je po sebi jasna i razumljiva. U većini europskih zemalja upravo su katoličke školske ustanove bile kolijevke modernih sveučilišta. Čvrsto se nadam i vjerujem da će Teološko-katehetski institut Mostar opravdati svoje mjesto u obitelji Sveučilišta u Mostaru“, rekao je biskup Petar Palić.

Teološko-katehetski institut u Mostaru postaje punopravni član Sveučilišta u Mostaru, regulirajući svoj status u skladu sa Statutom Sveučilišta i zakonodavstvom Katoličke Crkve. Ugovorne stranke suglasne su da TKIM nastavi djelovati kao visoko-obrazovni institut vjerskog karaktera, priznajući njegovu važnost i ulogu u obrazovanju na području odgoja i kulture. Ugovorom je definirano da TKIM ima pravo realizirati zajedničke studijske programe s ostalim članicama Sveučilišta, sudjelovati u istraživačkim projektima i programima razmjene te koristiti informacijske i knjižnične sustave Sveučilišta. Također, TKIM zadržava autonomiju u donošenju svog Statuta i drugih općih akata, uz obvezu usklađivanja s mjerodavnim zakonima.

Nazočnost teologije i teološkog promišljanja u sklopu javnih sveučilišta u razvijenim demokratskim sustavima je stvar koja je po sebi jasna i razumljiva.

Što se tiče prava studenata, akademskog i neakademskog osoblja, Ugovor osigurava da imaju ista prava i obveze kao i svi ostali studenti te akademsko i neakademsko osoblje Sveučilišta u Mostaru, čime će moći realizirati zajedničke studijske programe, sudjelovati u istraživačkim projektima i programima razmjene te koristiti informacijske i knjižnične sustave Sveučilišta. Diplome koje studenti steknu po završetku studija izdavat će Sveučilište u Mostaru, a potpisivat će ih rektor Sveučilišta i dekan/predstojnik TKIM-a, uz poštivanje specifičnosti instituta.

Ovaj Ugovor predstavlja značajan korak u jačanju suradnje između Sveučilišta u Mostaru i Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, čime se osigurava stabilan i pravno reguliran položaj Teološko-katehetskog instituta unutar akademske zajednice, donose na web stranici Sveučilišta u Mostaru.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja