Budi dio naše mreže

Ključna riječ: duh-sveti

Duh Sveti – miomiris Kristove Svetosti

Ali, da bismo mogli širiti Kristov miomiris, moramo „razbiti alabastrenu posudu” (usp. Iv 12,3). Zatvorena posuda s miomirisom ne širi miris. Posuda je, zapravo, naša narav,  naše „ja”, naš intelektualizam. „Razbiti posudu” znači predati se potpuno Bogu, biti poslušan do smrti, poput Isusa. Bez ljubavi, žrtve i molitve, duhovno pomazanje i darovi Duha, ostaju u nama neplodni. Zato molimo da se sila Duha spusti na nas, da nas mekša, mijesi, oblikuje na sliku Kristovu.

Karizme su darovi dani pojedincima na posvećenje cjeline

Duh je stalno prisutan u Crkvi da je vodi (po službama), da je posvećuje (po sakramentima) i izgrađuje i pomlađuje (po karizmama). Karizma i institucija su dva kraka jednoga križa koje Duh spaja. Bez institucije karizme vode u nered, a bez karizmi institucije gube živost i pokretljivost.

Duh Sveti je istovremeno i svjetlo i ljubav

Samo uz pomoć Duha Ljubavi možemo se iskorijeniti od nas samih (od sebičnosti), od „života za sebe” i ukorijeniti se u Bogu, u život „za Gospodina”. Zato, molimo Gospodina da po molitvi i žrtvi postanemo nesebični.

Duh Sveti je i božanska i ljudska ljubav u Crkvi

Svakoj je generaciji kršćana potrebno osobno iskustvo Pedesetnice – živo i preobražavajuće iskustvo Božje ljubavi. Bog izlijeva svoju Ljubav u naša srca preko Riječi i sakramenata.

Što znači kada kažemo da je Duh Sveti voda živa?

"Biblija često povezuje vodu i Duha Božjega. (...) Duh je, dakle, voda koja izlazi iz Spasitelja i preobražava veliku pustinju grešnoga svijeta u Božji vrt milosti; ulijeva se u veliko „Mrtvo more” (grešni svijet) i u malo „Mrtvo more” (grešni pojedinac) i pretvara ih u mjesta puna života, puna milosti Božje", piše fra Josip Ikić.

INTERVJU Dotajnica svjetske sinode Nathalie Becquart: Duh Sveti je na djelu

Papa Franjo uputio je u listopadu cijelu opću Crkvu na globalni sinodalni proces. Jedna od osoba odgovornih za organizaciju ovog procesa je francuska redovnica sestra Nathalie Becquart. U intervjuu s Christophom Brüwerom za Katholisch.de govori o iznenađenjima sinodalnog procesa, sumnjama nekih vjernika laika i viziji Crkve Božjeg naroda.

Zašto je Duh Sveti važan?

Živjeti za Isusa znači živjeti Kristov život unutar sfere vlastitog postojanja. Kao što je sveti Pavao rekao: "Jer meni je život Krist, a smrt dobitak" (Fil 1,21). Duh Sveti je taj koji omogućuje da ta rečenica bude istinita za Pavla i za sve nas.

Kako moliti malu krunicu Duhu Svetom

Mala krunica Duhu Svetom jednostavna je i lijepa krunica, osmišljena od kapucina, fra Johana-Marie Finigana, gorljivog postola pobožnosti Trećoj Božanskoj Osobi. Krunica je potvrđena 1900. godine od pape Lava XIII.

1 2 3 4 5 6
Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja