Budi dio naše mreže

Donosimo križni put koji je pripremio fra Zvonimir Brusač. Tekst je nastao prigodom 800. obljetnice franjevačke karizme 2009. godine. Sveti Franjo je svojoj braći okupljenoj na kapitulu savjetovao molitvu za milost nasljedovanja Isusa.

/ im

Kroz ovaj križni put slijedit ćemo Isusa čitajući odlomke Sv. pisma koji nas podsjećaju na njegov put od Pilata do Kalvarije. Na svakoj ćemo postaji moliti riječima sv. Franje. Razmatranje započinje molitvom koju je on savjetovao braći okupljenoj na kapitulu, u kojoj se moli za milost nasljedovanja Isusa.

Svemogući, vječni,
pravedni i milosrdni Bože,
daj nama bijednicima da zbog tebe činimo
ono što znamo da ti hoćeš,
i da uvijek hoćemo što je tebi milo,
da iznutra očišćeni,
iznutra rasvijetljeni
i zapaljeni ognjem Duha Svetoga,
mognemo nasljedovati stope tvoga ljubljenoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
i samo tvojom milošću dospjeti
tebi, o Svevišnji,
koji u savršenome Trojstvu
i jednostavnome jedinstvu
živiš i vladaš
i slavljen si kao Bog svemogući
po sve vijeke vjekova. Amen.

Franjevački izvori, 148

I. POSTAJA – Isusa osuđuju na smrt

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Pilat im treći put reče: ‚Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga daklei pustiti.‘ Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača. Pilat presudi da im bude što ištu” (Lk 23, 22 – 24).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Svemogući, presveti, višnji i vrhovni Bože (…)
zahvaljujemo ti jer, kao što si nas stvorio po Sinu svome,
tako si po svojoj istinskoj i svetoj ljubavi kojom si nas ljubio (usp. Iv 17, 26),
učinio da se od vazda slavne Djevice, preblažene svete Marije,
rodi sam pravi Bog i pravi čovjek,
i htio si da se mi po njegovu križu, krvi i smrti
otkupimo iz ropstva.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Franjevački izvori, 175

Stala plačuć…

II. POSTAJA – Isus prima na se križ

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

“Govoraše Isus svima: ‚Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti‘” (Lk 9, 23 – 24).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

O, presveti Oče naš (Mt 6, 9b):
stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš. (…)
Dođi kraljevstvo tvoje (Mt 6, 10a):
da ti po milosti kraljuješ u nama
i učiniš da dođemo u kraljevstvo tvoje,
gdje ćemo te zorno gledati,
savršeno ljubiti,
biti u blaženu zajedništvu s tobom,
vječno te uživati.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

O koliko ucviljena…

III. POSTAJA – Isus pada prvi put pod križem

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše (Iz 53, 4 – 5).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Gospodine, Bože spasenja moga,
vapio sam danju i noću pred tobom (usp. Ps 87, 2).
Neka dopre pred lice tvoje molitva moja,
prigni uho svoje k molitvi mojoj (usp. Ps 87, 3).
Pogledaj na dušu moju i spasi je,
od dušmana me mojih istrgni (usp. Ps 68, 19).

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Franjevački izvori, 94

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Bol bolova sve to ljući…

IV. POSTAJA – Isus susreće svoju svetu majku

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

„Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: ‚Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan – a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca!‘“ (Lk 2, 34 – 35).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Zdravo, Gospođo, sveta Kraljice,
sveta Bogorodice Marijo,
koja si djevica postala Crkvom,
i izabrana od presvetog Oca nebeskoga,
koji te posveti
s presvetim Sinom svojim ljubljenim
i Duhom Svetim Tješiteljem.
U tebi je bila i jest
sva punina milosti
i svako dobro.
Zdravo, palačo njegova,
zdravo, šatore njegov,
zdravo, kućo njegova.
Zdravo, odjećo njegova,
zdravo, službenice njegova,
zdravo, majko njegova…
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 92

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Koji čovjek ne bi plak’o…

V. POSTAJA – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

„Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom“ (Lk 23, 26).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

O, presveti Oče naš, (Mt 6, 9b) (…)
Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji (Mt 6, 10b) (…)
da bližnje svoje ljubimo kao same sebe
privlačeći ih sve svom snagom tvojoj ljubavi,
radujući se zbog dobra drugih kao zbog svoga,
a u zlu pateći s njima
i nikome ne nanoseći nikakve uvrede (usp. 2 Kor 6, 3).
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Franjevački izvori, 94

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Tko protužit neće s čistom…

VI. POSTAJA – Veronika pruža Isusu rubac

R: Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut (Iz 53, 2 – 3).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Ti si ljubav, milosrđe;
ti si mudrost, ti poniznost,
ti si strpljivost, ti ljepota,
ti si blagost, ti sigurnost»
(Pohvale svevišnjemu).
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 114

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Zarad grijeha svoga puka…

VII. POSTAJA – Isus pada drugi put pod križem

R: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te,

O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga a on puštaše i nije otvorio usta svojih (Iz 53, 6).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

O, presveti Oče naš (Mt 6, 9b):
stvoritelju, otkupitelju, tješitelju i spasitelju naš. (…)

otpusti nam duge naše (Mt 6, 12):
po neizrecivu milosrđu,
po snazi muke ljubljenoga Sina svoga, Gospodina našega,
i po zaslugama i zagovoru preblažene Djevice i svih izabranih svojih.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Franjevački izvori, 94 – 95

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Gleda svoga milog Sina…

VIII. POSTAJA – Isus tješi jeruzalemske žene

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose ženâ, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: ‘Kćeri jeruzalemske, na plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom (Lk 23, 27 – 28).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

O, presveti Oče naš, (Mt 6, 9b) (…)
otpusti nam duge naše (Mt 6, 12) (…)
Kako i mi otpuštamo dužnicima našim (Mt 6, 12):
i što posve ne otpuštamo,
učini, Gospodine, da posve otpuštamo,
da radi tebe neprijatelje istinski ljubimo
i da se kod tebe za njih pobožno zauzimamo,
nikomu zlo za zlo ne uzvraćajući (usp. Rim 12, 17)
i da nastojimo u tebi u svakoj stvari biti od koristi.
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Franjevački izvori, 94 – 95

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Vrelo milja, slatka Mati…

IX. POSTAJA – Isus pada treći put pod križem

R: Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

„A sada kad posrnuh ja, oni se raduju,
skupiše se protiv mene da udare iznenada,
i bez prestanka oni me razdiru.
Ruglom na ruglo iskušavaju me
i zubima škripaju na mene“ (Ps 35, 15 – 16).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Ti si presveti otac moj,
Kralj moj i Bog moj (usp. Ps 43, 5a).
Požuri se meni u pomoć,
Gospodine, Bože spasenja moga (usp. Ps 37, 23).
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 99

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Neka ljubav srca moga…

X. POSTAJA – Isusu uzimlju njegove haljine

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

A pošto ga razapeše, razdijeliše meñu se haljine njegove bacivši kocku (Mt 27, 35).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Hvaljen budi, moj Gospodine,
za one što opraštaju rad ljubavi Tvoje
i podnose bolest i nevolju.
Blago onima koji ih podnesu mirno
jer ćeš ih Ti, Svevišnji, okruniti.
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 117

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Rane drage, Majko sveta…

XI. POSTAJA – Isusa pribijaju na križ

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Kad dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva (Lk 23,33).

Pomolimo se riječima sv. Franje

Usliši me, Gospodine, jer je dobrostivo milosrđe tvoje;
po mnogom smilovanju svome pogledaj na me (usp. Ps 68, 17).
Ne odvrati lice svoje od sluge svoga,
jer sam u stisci, usliši me brzo (Ps 68, 18).
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 110

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Neka dođu i na mene…

XII. POSTAJA – Isus umire na križu

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji – sve do ure devete, jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: ”Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To rekavši izdahnu” (Lk 23, 45 – 46).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Dostojan je zaklani jaganjac
primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu
i čast, i slavu, i blagoslov (Otk 5, 12):
I hvalimo i uzvisujmo ga uvijeke.
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 96

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Daj mi s tobom suze livat…

XIII. POSTAJA – Isusa skidaju s križa

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te.
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan; on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga, i iščekivaše kraljevstvo Božje. Taj dakle pristupi i zaiska tijelo Isusovo (Lk 23, 50 – 53).

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Sveta djevice Marijo,
nije se na svijet rodila slična tebi među ženama,
kćeri i službenice višnjega, vrhovnoga Kralja, Oca nebeskoga,
majko presvetoga Gospodina našega Isusa Krista,
zaručnice Duha Svetoga:
moli se za nas
skupa sa svetim Mihaelom arkanđelom
i svim silama nebeskim i svima svetima
svome presvetom ljubljenom Sinu, Gospodinu i učitelju.
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 98

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: nam se.

U tvom društvu uz križ stati…

XIV. POSTAJA – Isusa polažu u grob

R: Klanjamo ti se, Kriste i blagoslivljamo te,
O: jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Josip iz Arimateje skinu tijelo Isusovo, povi ga u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen (Lk 23,53).

Kada dođu smrtni časi…

Pomolimo se riječima sv. Franje.

Svemogući, presveti, višnji i vrhovni Bože, (…)
budući da svi mi bijednici i grešnici
nismo dostojni ime ti reći,
ponizno molimo da Gospodin naš Isus Krist,
Sin tvoj ljubljeni, u komu ti sva milina (usp. Mt 17, 5),
skupa s Duhom Svetim Tješiteljem
za sve zahvaljuje kako se mili tebi i njemu,
koji ti je uvijek u svemu dovoljan
i po kome si nama toliko toga učinio.
Slava Ocu…

Franjevački izvori, 176

R: Smiluj nam se, Gospodine.
O: Smiluj nam se.

Kad mi zemlja tijelo primi…

ZAVRŠNA MOLITVA

Završimo križni put molitvom koju je sveti Franjo molio pred ovim križem iz crkve sv. Damjana – i poklikom iz njegove Pjesme brata Sunca

Višnji i slavni Bože,
rasvijetli tmine srca moga
i daj mi pravu vjeru,
čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, Gospodine,
da vršim tvoju svetu i istinitu zapovijed. Amen.
„Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj!“
Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Prigodom 800-obljetnice franjevačke karizme priredio fra Zvonimir Brusač, TOR Krk, Pepelnica, 25. veljače 2009.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja