Budi dio naše mreže

Znamo li što je korizmena pokora?

Pokora nam pomaže u borbi protiv đavolskih napasti. Imamo i Isusov poziv: „Ne budete li činili pokoru, svi ćete propasti“. Crkva od samoga početka cijeni korizmenu pokoru. Širila je duh pokore. U početku je bio oštar i zahtjevan propis.

/ mp

Kršćanska pokora pokazuje prihvaćanje prolaznost ovoga svijeta: …koji uživaju ovaj svijet kao da ga ne uživaju, jer prolazi obličje ovoga svijeta. „Tako nam govori Sv. Pavao u poslanici Korinćanima. Pokora je pridruženje Kristovoj patnji. Njome okajavamo vlastite grijehe i prihvaćamo prolaznost svijeta.

U srednjem vijeku su se čak u ime pokore bičevali. S vremenom se pokora jako ublažila. Danas se čak ignorira i potiskuje. Crkveni propisi o pokori danas su svedeni na minimum. No, u novije vrijeme se pokora ponovno naglašava. Ponovno se otkriva vrijednost pokore. Pogotovo se ponovno otkriva njezina vrijednost za kršćanstvo. U Crkvi je prisutna svijest i vjera o toj vrijednosti. Naime, temeljno poslanje i navještaj Crkve je obraćenje. Gotovo cijelo evanđelje je poziv na pokoru i obraćenje. Kršćanski život bi trebao biti život u pokori. Još na krštenju čovjek je usmjeren na pokoru. Naime, već smo tada pozvani na vršenje Božjih zapovijedi. U pokori pokornik kori samog sebe. Naime, kritički gleda na svoj život. Želi se popraviti i promijeniti.

Latinski prijevod misli na iskreno kajanje, promjenu mišljenja, mentaliteta, lošeg životnoga stava, označava vraćanje na pravi put, popravak i davanje zadovoljštine Bogu za počinjene grijehe.

Papa Ivan Pavao II. u svojoj pobudnici „Pomirenje i pokora“, naučava da je pokora nešto istinsko i djelotvorno samo ako se provede u djela ljubavi. S tog gledišta pokora u kršćanskom rječniku označava trajan i svakodnevan čovjekov napor, da se izgubi vlastiti život radi Krista. Ona je obraćenje što od srca prelazi na djela, pa prema tome na sav kršćaninov život. Mrtvenje je dobro samo ako služi ljubavi, dakle drugima i ako nas suobličava Kristu. Isus je umjesto pokore išao u pustinju da bude više povezan s Ocem. Tako se disciplinirao za prijavljivanje (pješke) velike razdaljine, da bolje može provoditi noći te ne spavati po cijelu noć, izdržati duga propovijedanja, liječenja, postove… Treba biti slobodan u djelovanju. Slobodan za dobro. U korizmi smo pozvani na tri temeljna čina pokore: molitva, post i djela milosrđa. Na nama je da ju provedemo u djelo.

1. Što ću u korizmi odbaciti da činim više pokoru?
2. Što ću u korizmi ubaciti u svoj život da činim više pokoru?

Vlč. Krunoslav Pačalat, bivši župnik Župe blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici, nakon što je prošle godine doživio dva moždana udara te je zbog toga prikovan za krevet, s vjernicima komunicira putem društvenih mreža. Nalazi se u Domu za starije i nemoćne osobe u Koprivnici gdje se uspješno oporavlja.

Ključne riječi:
Krunoslav Pačalat

Obratite nam se

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja