Budi dio naše mreže

Što je ChatGPT, umjetna inteligencija koja izvlači informacije sa svih strana interneta kako bi automatski napisala informativne članke, akademske eseje, čak i poeziju, samo jednim pritiskom gumba na vašoj tipkovnici, napisala o Euharistiji?

/ dz

Katolička crkva naučava da je moral utemeljen na urođenom dostojanstvu svake ljudske osobe, koja je stvorena na sliku i priliku Božju. Kao takva, Crkva prepoznaje potencijal da se umjetna inteligencija (AI- Artificial Intelligence, u daljnjem tekstu:AI) koristi na načine koji poštuju ili krše ljudsko dostojanstvo, ovisno o namjerama i djelima onih koji stvaraju i koriste AI, piše T. J. Burdick s portala Catholic Exchange.

Jedan od glavnih problema s umjetnom inteligencijom je njezin potencijal da smanji ljudsko djelovanje i donošenje odluka. Ljudi bi uvijek trebali biti krajnji donositelji odluka kada su u pitanju moralni izbori. Iako umjetna inteligencija može pomoći ljudima u donošenju odluka, ona ne bi trebala zamijeniti ili nadjačati ljudsku prosudbu.

Crkva prepoznaje potencijalne dobrobiti umjetne inteligencije, poput poboljšanja medicinskih dijagnoza, smanjenja utjecaja na okoliš i poboljšanja obrazovanja. Međutim, Crkva također upozorava na rizike i izazove koje donosi umjetna inteligencija, posebice u područjima privatnosti, autonomije i odgovornosti. Osim toga, Crkva je zabrinuta zbog utjecaja umjetne inteligencije na zapošljavanje, društvenu koheziju i opće dobro.

Katolička crkva ističe potrebu odgovornog pristupa razvoju i korištenju umjetne inteligencije. Taj se pristup treba voditi načelima ljudskog dostojanstva, općeg dobra i solidarnosti. Crkva također poziva na interdisciplinarni dijalog između stručnjaka za tehnologiju, etiku i teologiju kako bi se pozabavili moralnim implikacijama umjetne inteligencije.

Jedan od glavnih problema s umjetnom inteligencijom je njezin potencijal da smanji ljudsko djelovanje i donošenje odluka. Crkva uči da ljudska bića imaju jedinstven moralni status, koji se temelji na njihovoj sposobnosti razuma, slobodi i kreativnosti. To znači da bi ljudi uvijek trebali biti krajnji donositelji odluka kada su u pitanju moralni izbori. Iako umjetna inteligencija može pomoći ljudima u donošenju odluka, ona ne bi trebala zamijeniti ili nadjačati ljudsku prosudbu.

Cottonbro Studio/Pexels

Još jedna zabrinutost je utjecaj umjetne inteligencije na privatnost i osobnu autonomiju. Crkva uči da je privatnost bitan aspekt ljudskog dostojanstva i da pojedinci imaju pravo kontrolirati svoje osobne podatke. Korištenje umjetne inteligencije mora poštivati ​​ta prava i ne smije se koristiti za manipulaciju ili prisilu na pojedince. Osim toga, Crkva naglašava važnost informiranog pristanka u korištenju umjetne inteligencije, osobito u medicinskom kontekstu.

Katolička crkva također prepoznaje potencijal za AI da pogorša postojeće nejednakosti i marginalizaciju. Kao takva, Crkva poziva na zalaganje za opće dobro, što zahtijeva promicanje dobrobiti svih članova društva, osobito onih najranjivijih. Upotreba umjetne inteligencije ne bi trebala dati prednost profitu ili moći nad općim dobrom i ne bi se smjela koristiti za održavanje sustava ugnjetavanja ili diskriminacije.

U području zdravstva, Crkva prepoznaje potencijalne dobrobiti umjetne inteligencije u poboljšanju dijagnostike i liječenja, ali također upozorava na opasnosti korištenja umjetne inteligencije za smanjenje ljudskog kontakta i skrbi. Crkva naglašava važnost ljudske povezanosti i suosjećanja u zdravstvu te poziva na pažljivu ravnotežu između upotrebe umjetne inteligencije i uloge ljudi koji se brinu o njima.

Katolička crkva također prepoznaje potencijal umjetne inteligencije za korištenje u području obrazovanja, ali upozorava na pretjerano oslanjanje na umjetnu inteligenciju na račun ljudskih učitelja. Crkva naglašava važnost osobne interakcije i mentorstva u obrazovanju te upozorava na korištenje umjetne inteligencije kao zamjene za međuljudske odnose.

Konačno, Katolička crkva prepoznaje važnost odgovornosti i transparentnosti u razvoju i korištenju umjetne inteligencije. Crkva poziva na razvijanje etičkih smjernica i standarda od strane interdisciplinarnih skupina, te na uključivanje širokog spektra dionika, uključujući civilno društvo i marginalizirane zajednice. Crkva također naglašava važnost kontinuiranog promišljanja i evaluacije utjecaja umjetne inteligencije na društvo te potrebu za predanošću ispravljanju svih negativnih učinaka.

Zaključno, Katolička crkva naučava da razvoj i korištenje umjetne inteligencije trebaju biti vođeni načelima ljudskog dostojanstva, općeg dobra i solidarnosti. Umjetna inteligencija ima potencijal koristiti društvu, ali također predstavlja rizike i izazove za čovječanstvo.

Cijeli gornji članak generirao je ChatGPT, umjetna inteligencija koja izvlači informacije sa svih strana interneta kako bi automatski napisala informativne članke, akademske eseje, čak i poeziju, samo jednim pritiskom gumba na vašoj tipkovnici.

Što mislite što bismo mi kao katolici trebali vjerovati o umjetnoj inteligenciji, a da nam AI već nije rekla u ovom članku?

Za više o tome što ChatGPT može učiniti kada je riječ o podučavanju vjere, pogledajte sljedeći članak koji je generiran unosom sljedećeg upita:

U 900 ili manje riječi objasnite što Euharistija jest, a što nije prema nauku Katoličke Crkve.

Evo što je AI napisala:

„Euharistija, poznata i kao Sveta pričest ili Gospodnja večera, sakrament je Katoličke Crkve. To je središnja komponenta katoličkog bogoslužja i smatra se jednim od najvažnijih i najsvečanijih obreda u vjeri. Prema nauku Katoličke Crkve, euharistija je stvarna i sadržajna prisutnost Isusa Krista, koji je istinski prisutan u posvećenom kruhu i vinu.

Katolička crkva uči da je euharistija sakrament koji je ustanovio sam Isus Krist na Posljednjoj večeri. Tijekom tog događaja Isus je svojim učenicima razlomio kruh i podijelio vino govoreći: “Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Činite ovo meni na spomen.” Također je rekao o vinu: “Ova čaša koja se izlijeva za vas novi je savez u mojoj krvi.” (Luka 22,19-20).

Katolička crkva vjeruje da kroz proces transupstancijacije kruh i vino koji se koriste u euharistiji postaju stvarno tijelo i krv Kristova. Ta se preobrazba događa tijekom posvećivanja kruha i vina od strane svećenika, koji posebnim molitvama i obredima zaziva Duha Svetoga da preobrazi elemente. Katolička crkva uči da preobraženi elementi nisu samo simboli Kristova tijela i krvi, već su zapravo njegovo stvarno tijelo i krv.

Euharistija je u središtu katoličkog bogoslužja i katolici se potiču da je često primaju. Crkva uči da je Euharistija izvor milosti i duhovne hrane, koja pomaže katolicima da se zbliže s Kristom i jedni s drugima. Primanjem euharistije katolici se sjedinjuju s Kristom na dubok i intiman način i jačaju za svoj hod vjere.

Euharistija / Foto: Dario Zürchauer

Međutim, važno je napomenuti da euharistija nije samo simbol ili metafora. To nije samo podsjetnik na Kristovu žrtvu na križu ili način da mu se oda počast. Umjesto toga, to je stvarna i značajna Kristova prisutnost za koju katolici vjeruju da je prisutna u posvećenom kruhu i vinu.

Nadalje, Katolička Crkva uči da samo oni koji su u stanju milosti i koji su ispravno pripremljeni mogu primati euharistiju. Tu pripadaju katolici koji su kršteni i koji su primili sakrament pomirenja (ispovijedi) ako su počinili smrtni grijeh. Uz to, katolici moraju postiti najmanje jedan sat prije primanja euharistije, uzdržavajući se od hrane i pića osim vode i lijekova.

Na kraju, važno je napomenuti da euharistija nije sredstvo magije ili manipulacije. To nije način da se Bog kontrolira ili prisili, i to nije način da se zajamči spasenje ili božanska naklonost. Naprotiv, Euharistija je dar od Boga, besplatno ponuđen svima koji je žele primiti s poštovanjem i vjerom.

Euharistija / Foto: Dario Zürchauer

Ukratko, euharistija je sakrament Katoličke crkve koji se smatra stvarnom i supstancijalnom Kristovom prisutnošću. Kroz proces transupstancijacije, vjeruje se da kruh i vino koji se koriste u euharistiji postaju stvarno tijelo i krv Kristova. Katolici se potiču na često primanje euharistije, ali samo ako su pravilno pripremljeni i u stanju milosti. Euharistija nije puki simbol ili metafora, niti sredstvo manipulacije ili kontrole. Umjesto toga, to je dar od Boga koji se besplatno nudi svima koji ga traže s vjerom i poštovanjem.”

-ChatGPT

Nevjerojatno mi je da AI može “razumjeti” nešto što toliko onih koji se nazivaju katolicima i vjernicima zapravo ne može, ili ne vjeruje – da je Euharistija sam Krist.

Što nam to govori o našoj ljudskosti? Nastojimo postati Bog kroz naše izume. A sada nas naši izumi vraćaju Bogu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja