Budi dio naše mreže

Savjet pripremila dr. sc. Sanda Ham.

/ at

U hrvatskom jeziku postoji nekoliko imenica koje se uvijek upotrebljavaju u množini bez obzira znače li jedan primjerak ili više. Takva je imenica primjerice hlače. Makar je u gramatičkoj množini ta imenica može značiti jedan primjerak: Nema nijednih hlača u trgovini, ili može značiti više primjeraka: Ima mnoštvo hlača u trgovini.

Isto je s imenicama gaće ili ljestve. Sve te imenice nemaju oblik za jedninu bez obzira što znače. A da nemaju oblik za jedninu vidi se po tome što se mijenjaju po padežima kao imenica žena u množini: žene, hlače, gaće, ljestve – nema žena, hlača, gaća, ljestava.

Međutim, imenica žena može biti u jednini, a jedninski oblici kao što bi bili hlača, gaća ili ljestva doista ne postoji. Naime, ne kaže se: Tu gaću koju ima na sebi to je sve što ima, nego se kaže: Te gaće koje ima na sebi to je sve što ima, a misli se na jedne jedine.

Imenica novine ide u red s imenicama koje nemaju oblik za jedninu, ipak iako ne kažemo hlača, gaća ili ljestva, često se čuje novina ili u novini piše ili za novinu, a trebalo bi biti novine ili u novinama piše ili piše za novine.

Taj se nepravilni oblik proširio naročito proširio pod utjecajem talijanskoga jezika, jer se u talijanskome razlikuje oblik za jedninu i oblik za množinu, pa se u nas obično češće čuje u primorskim krajevima gdje je talijanski utjecaj jači.

Novine ipak nisu u hrvatskim rječnicima bilježene u obliku novina. Riječ je o tuđem utjecaju.

Drugo je imenica novìna, koja ima drugačiji naglasak i koja znači novost. Nju valja razlikovati od imenice novine. Slično je s dijalektnom imenicom lojtre. Često se čuje u obliku za jedninu lojtra ili popularno lojtrica, pa je taj oblik utjecao na to da se i ljestve nekad upotrijebe kao ljestva.

Novine su imenica koja znači i jedninu i množinu, baš kao i ostale imenice te vrste i pravilne su samo u oblicima novine, novina, novinama.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja