Budi dio naše mreže

Molbu za primanje u Centralno bogoslovno sjemenište te druge potrebne dokumente treba osobno donijeti rektoru najkasnije do ponedjeljka, 1. srpnja 2024. godine. Molbe koje pristignu za jesenski upisni tok potrebno je predati najkasnije do petka, 30. kolovoza 2024. godine.

/ mdj

I. Tko može biti primljen u Centralno bogoslovno sjemenište?

U Centralno bogoslovno sjemenište mogu biti primljeni katolički mladići:

 • koji, potaknuti osobnim iskustvom kršćanske vjere, pokazuju znakove svećeničkoga poziva i izražavaju spremnost postati svećenikom
 • koji su tjelesno i psihički zdravi te u prikladnoj mjeri posjeduju ona svojstva koja se, prema važećim odredbama crkvenoga učiteljstva, zahtijevaju za sjemenišnu izgradnju i buduće ostvarivanje svećeničkoga života i službe
 • za koje župnik, ili u posebnim okolnostima neki drugi svećenik, može odgovorno i s dostatnom sigurnošću dati pozitivno svjedočanstvo
 • koji su završili četverogodišnju srednju školu koja omogućuje upis na diplomski sveučilišni studij
 • koji ove godine završavaju četverogodišnju školu u RH i uspješno su položili državnu maturu koja je uvjet za upis na Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
 • koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. u RH ili završavaju u inozemstvu ili su strani državljani

Svim kandidatima preporučuje se i redovito praćenje mrežne stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i informacija koje će ondje biti objavljivanje, a tiču se upisa u prvu godinu studija akademske godine 2024. / 2025.

Iznimno u Centralno bogoslovno sjemenište u Splitu mogu biti primljeni mladići koji su završili trogodišnju srednju školu. Završena trogodišnja srednja škola nije dostatna za upis na filozofsko-teološki studij. U takvim slučajevima mladići koji osjećaju i pokazuju prikladnost za svećenički poziv te ispunjavaju ostale uvjete trebaju u nadolazećoj školskoj godini završiti četvrti stupanj te položiti ispite iz državne mature. Oni se tada prijavljuju Centralnom bogoslovnom fakultetu u Splitu na propedeutičku etapu, koja u većini slučajeva traje godinu dana.

II. Propedeutička etapa

Propedeutička etapa ne odnosi se samo na mladiće koji nisu završili trogodišnju srednju školu. Ona vrijedi za sve koji započinju svećeničku formaciju, osim ako mjesni ordinarij zbog specifičnih okolnosti ne odluči drugačije.

Prema „Temeljnim odredbama o svećeničkom odgoju i izobrazbi“ Kongregacije za kler (2017.) propedeutika je nezaobilazna etapa formacije čiji je glavni cilj postaviti čvrste temelje duhovnomu životu i poticati bolje upoznavanje sebe samoga u cilju osobnoga rasta u pogledu kasnije svećeničke formacije ili, naprotiv, odluke da se krene drugim životnim putem. Tijekom propedeutičke etape bogoslove se uvodi u molitvu putem sakramentalnoga života, liturgije časova, prisnosti s Božjom riječju, koju treba držati dušom i vodiljom toga puta, s pomoću šutnje, misaone molitve, duhovnoga štiva. Osim toga, to je vrijeme pogodno za prvo i sažeto upoznavanje kršćanskoga učenja, proučavanjem Katekizma Katoličke Crkve, i razvijanja dinamike sebedarja u župnom i karitativnom iskustvu. Naposljetku, propedeutička faza moći će biti korisna za moguću dopunu kulturalne formacije.

III. Razgovor s rektorom Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu

Neposrednu brigu oko odgoja budućih svećenika vodi ravnateljstvo Centralnoga bogoslovnog sjemeništa na čelu s rektorom. Prilikom prijave za Centralno bogoslovno sjemenište kandidat će se susresti s rektorom Centralnoga bogoslovnog sjemeništa, čija služba nalaže voditi brigu o prikladnosti i cjelovitosti postupka primanja. Rektor će na kraju završenoga postupka, u suglasju s nadbiskupom koji donosi konačnu odluku, priopćiti župniku, odnosno svećeniku koji poznaje kandidata, i samog kandidatu u pisanome obliku odluku o (ne)primanju u Centralno bogoslovno sjemenište u Splitu.

 IV. Potrebni dokumenti

Kandidat će Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu osobno, u pratnji župnika ili svećenika kojega poznaje, dostaviti sljedeće dokumente:

 1. molba za primanje u Centralno bogoslovno sjemenište (na bijelom papiru A 4 formata, u cijelosti vlastoručno napisana i potpisana)
 2. izjava kandidata o slobodnom pristupanju u Centralno bogoslovno sjemenište
 3. župnikova preporuka ili preporuka svećenika koji poznaje kandidata (osobno župnikovo svjedočanstvo o kandidatu ili svjedočanstvo nekog drugog svećenika)
 4. životopis (primjereno opširan, s temeljnim podatcima)
 5. krsni list (sa zabilježbom datuma potvrde)
 6. domovnica
 7. rodni list (ili Izvod iz matične knjige rođenih)
 8. uvjerenje o prebivalištu
 9. liječničko uvjerenje o tjelesnom i psihičkom zdravlju
 10. svjedodžbe svih razreda srednje škole
 11. potvrda o položenim ispitima državne mature (za trogodišnje srednje škole: potvrda o završnom radu)
 12. fotografije – 2 (mali format)

Molbu za primanje u Centralno bogoslovno sjemenište te druge potrebne dokumente treba osobno donijeti rektoru najkasnije do ponedjeljka, 1. srpnja 2024. godine. Molbe koje pristignu za jesenski upisni tok potrebno je predati najkasnije do petka, 30. kolovoza 2024. godine.

Za kandidate Splitsko-makarske nadbiskupije molbu za primanje u bogosloviju potrebno je nasloviti na Centralno bogoslovno sjemenište, a za kandidate drugih biskupija na naslov mjesnog ordinarija. Na samom početku postupka primanja u bogosloviju župnik, odnosno svećenik koji poznaje kandidata, započinje komunikaciju s Centralnim bogoslovnim sjemeništem u Splitu, odnosno s Biskupskim ordinarijatom.

 V. Upis na Katolički bogoslovni fakultet u Splitu

Sve informacije vezane za upis na petogodišnji sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu (KBF) dostupne su na mrežnoj stranici fakulteta. Za upis na KBF kandidati se prijavljuju na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Jedan od uvjeta za upis na KBF u Splitu je i motivacijski razgovor. Motivacijski razgovor za ljetni upisni rok održat će se u utorak, 2. srpnja 2024. od 9 do 12 sati i od 15 do 17 sati  (sa sobom je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu).

Upisi kandidata na Katolički bogoslovni fakultet bit će u petak, 19. srpnja 2024., u 10 sati. Na mrežnim stranicama KBF-a nalazi se popis svih potrebnih dokumenata koje treba donijeti na sâm dan upisa.

Izvor: Centralno bogoslovno sjemenište Split

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja