Budi dio naše mreže
Nedostaje kontekst

Naslovi internetskih portala koji su popratili objavljivanje dokumenta Dikasterija za nauk vjere sugeriraju kako do sada još nije postojao dovoljno čvrst i jasan stav o zabrani pridruživanja katolika masonskim društvima. Donosimo kontekst u kojem je nastao spomenuti dokument te jasan stav Katoličke Crkve o masonskim društvima i katolicima star više od 40 godina.

/ Diana Tikvić

Krajem prošle, 2023. godine, na internetskim portalima čitali smo naslove poput POTPISAO PAPA / Vatikan potvrdio zabranu: ‘Katolici ne smiju postati masoni; ili: Vatikan potvrdio da je katolicima zabranjeno članstvo u masonima ili: Smiju li katolici biti masoni? Stigao konačan odgovor iz Vatikana. Pisalo se i kako je Vatikan napokon potvrdio: ‘Katolicima je zabranjeno članstvo u masonima’. Na temelju tih naslova može se steći dojam kako se do sada Vatikan, odnosno Kongregacija za nauk vjere, odnosno Papa nisu dovoljno jasno izjasnili o stavu Katoličke Crkve prema masonima.

Napisi na internetu potaknuti su dokumentom Dikasterija za nauk vjere, koji je 13. studenog 2023. godine potpisao prefekt Dikasterija kardinal Victor Fernandéz, a odobrio papa Franjo i koji je ponovno potvrdio da je katolicima zabranjeno pristupanje masoneriji. Naime, spomenuti je dokument nastao kao odgovor na pitanje biskupa Julita Cortesa, biskupa Dumanguetea na Filipinima. “Zabrinut zbog stalnog povećanja broja članova slobodnog zidarstva u svojoj biskupiji, kao i postojećim uvjerenjima da nema proturječja između članstva u Katoličkoj Crkvi i u masonskim ložama, biskup Cortes se obratio Dikasteriju. Zatražio je prijedloge o tome kako se s pastoralne i s doktrinarne perspektive na odgovarajući način nositi s tom stvarnošću”, piše Vatican news. Dikasterij je u nastalu situaciju uključio Filipinsku biskupsku konferenciju koja bi trebala provesti koordiniranu strategiju među biskupima. Strategija bi uključivala dva pristupa: na doktrinarnoj i na pastoralnoj razini.

Prvi pristup bavi se pitanjem uključivanja u masoneriju na doktrinarnoj razini: Dikasterij ponavlja da je aktivno članstvo vjernika u slobodnom zidarstvu zabranjeno zbog nepomirljivosti između katoličkog nauka i slobodnog zidarstva. Dikasterij upućuje na Deklaraciju Kongregacije za nauk vjere o masonskim udrugama iz 1983. godine te na Smjernice Filipinske biskupske konferencije iz 2003. godine. Oni koji su formalno i svjesno članovi masonskih loža i prigrlili su masonska načela potpadaju pod odredbe spomenute Deklaracije. Te se mjere također odnose na sve klerike koji su upisani u masoneriju, stoji u odgovoru Dikasterija.

Drugi pristup pitanju uključivanja u masoneriju odnosi se na pastoralni odgovor. Dikasterij predlaže da filipinski biskupi u svim župama pokrenu katehezu o razlozima nepomirljivosti između katoličke vjere i masonerije. Dikasterij je filipinske biskupe također pozvao da razmotre javno očitovanje o ovoj temi.

Deklaracija iz studenoga 1983. objavljena je neposredno prije stupanja na snagu novog Zakonika kanonskog prava. Jedna od novina Zakonika bio je izostanak izričite osude masonerije i mjere ekskomunikacije onih koji su s njom povezani. Obje su mjere postojale u ranijoj verziji Zakonika. U Deklaraciji, koju su potpisali tadašnji kardinal Joseph Ratzinger i tajnik Kongregacije, nadbiskup Jérôme Hamer, a odobrio papa Ivan Pavao II., ponavlja se da su katolici pridruženi masonskim ložama “u stanju teškog grijeha”.

Iz emisije “Halo, velečasni?”

O ovoj smo temi razgovarali i sa župnikom zagrebačke župe sv. Josipa vlč. Damirom Ocvirkom u rubrici ‘Vox veritatis’ u emisiji ‘Halo, velečasni?’.

Vlč. Ocvirk naglasio je kako papa Franjo dokumentom koji je izašao 13. studenog 2023. godine ne naučava ništa novo nego potvrđuje crkveno stajalište o masonima i o svim onim udruženjima koji se protive crkvenom nauku i zabranjuje vjernicima da se u takva društva uključuju. Vlč. Ocvirk ističe kako se možda najjasniji odgovor na pitanje stava Katoličke Crkve prema masonima nalazi u članku fra Jure Brkana, redovitog profesora kanonskoga prava u miru, u teološkom znanstvenom časopisu Crkva u svijetu pod naslovom Kanon 1374. i stav Katoličke Crkve prema masonima u kojem piše kako Crkva prije svega kao svoje poslanje ima spasenje vjernika. “Crkva u svom djelovanju opominje, moli, zaklinje, strpljivošću i dobrotom, ali u krajnjoj liniji, kažnjava katolike svoje članove da ih zaštiti od nepomirljivog ili neprihvatljivog nauka koji je usmjeren protiv Crkve i Crkvene slobode. U Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine u kan. 1374. poimence piše da se treba kazniti zabranom bogoštovlja onoga katolika koji bi promicao ili vodio ‘društvo’ koje rovari protiv Crkve. U kan. 1374. kaže se ‘društvo’, ne ‘sekte’, te se ne nabrajaju poimence društva. Crkva je u Zakoniku iz 1983. nastavila sa stilom govora dokumenata II. vatikanskog sabora, te u duhu Sabora; Crkva sa svim ljudima dobre volje nastoji voditi dijalog. Kongregacija za nauk vjere (tada pod vodstvom kardinala Ratzingera, op.) očitovala se 26. studenoga 1983. o masonskim društvima posebnim dokumentom Quaesitum est. Kongregacija se službeno očitovala i odgovorila biskupima koji su od nje tražili razrješenje te izjavila da katolici ako se upišu u masonska društva, teško griješe i da kao takvi ne mogu biti pripušteni na sv. pričest, te je nadodala da se stav Crkve prema masonima nije promijenio u odnosu na prethodnu crkvenu disciplinu. Iako Crkva nije izričito odredila kaznu izopćenja ipso facto za katolika koji bi se učlanio u neko masonsko društvo, ipak se može reći da katolika koji bi tvrdokorno i uporno pristajao uz masonski nauk, crkveni poglavar može kazniti crkvenim kaznama, pa u krajnjem slučaju i izopćenjem (excommunicatio). Katolik ne smije biti upisan u masonsko društvo niti bilo koje društvo koje rovari protiv Crkve. Za katolika je samo Isus Krist Gospodin i on je ud Crkve – Otajstvenoga tijela Kristova.

Iako se izričito ne spominju masoni, ni u Zakoniku iz 1983. godine, ni u dokumentima Drugoga vatikanskog sabora, Sveta je Stolica ostala na stajalištu da je nauk masonskih društava nepomirljiv s Katoličkom crkvom. Zato nemaju pravo oni koji kažu da Katolička crkva prihvaća masone kao društvo u koje se mogu upisati (učlaniti) njezini članovi. Crkva se očitovala o svojim članovima i zabranila im da se upisuju u masonska društva; to je njezino pravo i time ona ne dira u ljudska prava. Katolička crkva je jedincata i jedina Kristova crkva; za nju je Isus Krist jedini spasitelj dan ljudima, i ona u nadi putuje putem Isusa Krista, vjerujući da je Isus Krist Božji Sin i jedini otkupitelj čovjeka”, stoji u članku fra Jure Brkana, redovitog profesora kanonskoga prava u miru, kaže vlč. Ocvirk.

***

Rubriku Glas istine u sklopu projekta KAT – Provjera dezinformacija o vjerskim temama Hrvatski katolički radio radi u suradnji s Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Hrvatskim društvom katoličkih novinara. Metodom činjenične provjere, projektom “Glas istine – Vox Veritatis” želi se ocjenjivati točnost i utemeljenost izjava, vijesti i objava vezanih za život Katoličke crkve u Hrvatskoj i svijetu kako bi se spriječilo širenje dezinformacija u javnosti, odnosno krivo kontekstualiziranje ili manipuliranje izjavama katoličkih poglavara. Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije, Europske komisije ili Agencije za elektroničke medije. Europska unija, Europska komisija ni Agencija za elektroničke medije ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja