Budi dio naše mreže

Molite križni put uz dirljive slike na staklu talentirane mlade umjetnice Eve Vukine

Donosimo vam Križni put nadahnut riječima pape Franje koje je za mjesečnik biskupije Krk "Kvarnerski vez" pripremio glavni urednik vlč. Zvonimir Badurina Dudić, uz dirljive slike na staklu mlade talentirane umjetnice Eve Vukine.

/ dt

Uvodna molitva

Neka nas Duh Sveti povede pravim putom obraćenja da ponovno otkrijemo dar Božje riječi, da budemo očišćeni od grijeha koji nas zasljepljuje i da služimo Kristu prisutnom u braći i sestrama u potrebi. (Poruka za korizmu 2017.)

I. POSTAJA − ISUSA OSUĐUJU NA SMRT

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

1. postaja Isus je osuđen na smrt / Autorica Eva Vukina

Utjelovljeni Sin Božji nije uklonio iz ljudskog iskustva bolest i trpljenje već ih je, preuzevši ih na sebe, preobrazio i dao im pravi smisao. Dao im je pravi smisao zato jer posljednju riječ nemaju bolest i trpljenje nego novi život u punini; preobrazio ih jer u jedinstvu s Kristom ne moraju više biti negativni već mogu postati pozitivni. Isus je put i s njegovim Duhom možemo ga slijediti. Kao što nam je Otac darovao Sina iz ljubavi i Sin darovao sebe iz iste ljubavi, i mi možemo ljubiti jedni druge kao što je Bog nas ljubio, dajući život za braću. (Poruka za Dan bolesnika 2014.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

II. POSTAJA − ISUS PRIMA NA SE KRIŽ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

2. postaja Isus prima na se križ / Autorica Eva Vukina

Misija Crkve, namijenjena svim ljudima dobre volje, temelji se na snazi preobraženja koju ima evanđelje. Evanđelje je Radosna vijest koja u sebi sadrži zaraznu radost i nudi nov život: život uskrsloga Krista koji, darujući nam svoga životvornoga Duha, postaje za nas Put, Istina i Život (usp. Iv 14, 6). On je onaj koji nas poziva da ga slijedimo s povjerenjem i hrabrošću. U nasljedovanju Isusa kao našeg Puta doživljavamo njegovu Istinu i primamo njegov Život, koji je punina zajedništva s Bogom Ocem, u sili Duha Svetoga. Taj nas život oslobađa od svake sebičnosti i izvor je kreativnosti u ljubavi. (Poruka pape Franje za Svjetski dan misija 2017.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

III. POSTAJA − ISUS PADA PRVI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

3. postaja Isus pada prvi put pod križem.. / Autorica Eva Vukina

„Vlastito je Bogu da daje svoje milosrđe, te upravo na taj način objavljuje svoju svemogućnost.“ Riječi svetoga Tome Akvinskog pokazuju da je Božje milosrđe znak njegove svemoćnosti, a ne slabosti. Iz tog razloga liturgija u jednoj od svojih najstarijih zajedničkih molitava ima: „O Bože, koji iznad svega pokazuješ svoju moć kroz svoje milosrđe i oprost…“ Tijekom povijesti čovječanstva Bog će uvijek biti onaj koji je prisutan, blizu, providan, svet i milosrdan. (Bula proglašenja izvanrednog jubileja milosrđa br. 6)

Slava Ocu…
Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

IV. POSTAJA − ISUS SUSREĆE SVOJU SVETU MAJKU

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

4. postaja Isus susreće svoju svetu majku / Autorica Eva Vukina

Kako bismo rasli u nježnosti, u osjetljivoj ljubavi ispunjenoj poštivanjem prema drugome, imamo jedan pouzdan kršćanski uzor na koji možemo sa sigurnošću upraviti pogled: to je Majka Isusova i Majka naša, koja je uvijek pozorna na Božji glas i na potrebe i teškoće svoje djece. Nošena božanskim milosrđem koje se u njoj utjelovilo, Marija zaboravlja samu sebe i nesebično hita iz Galileje u Judeju susresti se s rođakinjom Elizabetom i pomoći joj. Ona se zauzima kod svoga Sina na svadbi u Kani kada vidi da na gozbi ponestaje vina. Ona nosi u svom srcu, na svom životnom putovanju, riječi starca Šimuna koji je prorekao da će joj mač probosti dušu i nepokolebljivom snagom stoji podno Isusova križa. Ona zna kako se prelazi taj put i zbog toga je Majka svih bolesnika i patnika. Možemo joj se s pouzdanjem i sinovskom odanošću utjecati, sigurni da će nam pomoći, da će nas podupirati i da nas neće napustiti. Ona je Majka raspetog i uskrslog Krista: stoji uz naše križeve i prati nas na putu prema uskrsnuću i punom životu. (Poruka za Dan bolesnika 2014.)

Oče naš…
Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

V. POSTAJA − ŠIMUN CIRENAC POMAŽE ISUSU NOSITI KRIŽ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

5. postaja Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi teški križ / Autorica Eva Vukina

Vjera u Boga postaje dobrota, vjera u Krista raspetoga daje nam snage ljubiti do kraja, čak i svoje neprijatelje. Dokaz je istinske vjere u Krista sebedarje i širenje ljubavi prema bližnjemu, osobito prema onima koji to ne zaslužuju, prema onima koji trpe i prema onima koji su marginalizirani. (Poruka za Dan bolesnika 2014.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

VI. POSTAJA − VERONIKA PRUŽA ISUSU RUBAC

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

6. postaja Veronika pruža Isusu rubac / Autorica Eva Vukina

Ljubav je, dakle, konkretno međusobno služenje. Ljubav nisu samo riječi, to su djela i služenje; to je ponizno služenje, koje se čini u tišini i skrovitosti, kao što je Isus rekao: „neka ti ne zna ljevica što čini desnica“ (Mt 6, 3). Ono podrazumijeva staviti na raspolaganje darove koje nam je Duh Sveti udijelio, tako da zajednica može rasti (usp. 1 Kor 12, 4-11). Nadalje, izražava se u dijeljenju materijalnih dobara, da nitko ne bude u potrebi. To dijeljenje i posvećivanje onima koji su u potrebi način je života koji Bog stavlja na srce također mnogim nekršćanima, kao put istinskoga čovjekoljublja. (Kateheza, 12. 3. 2016.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

VII. POSTAJA − ISUS PADA DRUGI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

7. postaja Isus pada drugi put pod križem / Autorica Eva Vukina

Prognani narod moći će se vratiti vidjeti svoju zemlju i iskusiti Gospodinovo milosrđe. To je velik navještaj utjehe: Bog nije odsutan ni danas u ovim dramatičnim situacijama, Bog je blizu, i čini djela spasenja za one koji se u nj uzdaju. Ne smije se podleći očaju već moramo i dalje biti sigurni da će dobro pobijediti zlo i da će Gospodin otrti svaku suzu i osloboditi nas od svakoga straha. Stoga Jeremija posuđuje svoj glas Božjim riječima ljubavi prema njegovu narodu:
„Ljubavlju vječnom ljubim te, / zato ti sačuvah milost. / Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana, / djevice Izraelova. / Opet ćeš se resit’ bubnjićima, / u veselo kolo hvatati“ (31, 3-4). Gospodin je vjeran, ne prepušta nas očaju. Bog ljubi beskrajnom ljubavlju, kojoj ni grijeh ne može stati na put, i zahvaljujući njemu čovjekovo srce ispunja se radošću i utjehom. (Kateheza, 16. 3. 2016.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

VIII. POSTAJA − ISUS TJEŠI JERUZALEMSKE ŽENE

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

8. postaja Isus tješi jeruzalemske žene / Autorica Eva Vukina

Bog čovjeku neizostavno nudi svoje oproštenje: dobrota se njegova da osjetiti od pokoljenja do pokoljenja. Često mislimo da će naši grijesi udaljiti Gospodina od nas, no zapravo se mi, svojim grijehom, udaljavamo od njega, a on, videći nas u opasnosti, još nas usrdnije traži. Bog se nikada ne miri s mogućnošću da se osoba otuđi od njegove ljubavi, ali pod uvjetom da u njoj nađe bar neki znak pokajanja za učinjeno zlo. (Kateheza, 30. 4. 2016.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

IX. POSTAJA − ISUS PADA TREĆI PUT POD KRIŽEM

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

9. postaja Isus pada treći put pod križem / Autorica Eva Vukina

Isus nam želi dati do znanja da bez ljubavi prema Bogu i bližnjemu nema istinske vjernosti savezu s Bogom. Možeš činiti toliko dobra, izvršavati mnoge zapovijedi, činiti tolike dobre stvari, ali ako nemaš ljubavi, od toga nema koristi. Ljubav životu i putu vjere daje polet i plodnost: bez ljubavi ostaju neplodni i život i vjera. (Kateheza, 29. 10. 2017.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

X. POSTAJA − ISUSA SVLAČE

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

10. postaja Isusa svlače / Autorica Eva Vukina

Isus Krist pravi je kralj, ali njegova je moć potpuno drukčija. Njegovo je prijestolje križ. On nije kralj koji ubija već, naprotiv, daje život. Izlaženjem u susret svima, osobito najslabijima, pobjeđuje usamljenost i sudbinu smrti kojoj vodi grijeh. Isus Krist svojom blizinom i nježnošću uvodi grešnike u prostor milosti i praštanja. I to je Božje milosrđe. (Kateheza, 24. 2. 2016.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

XI. POSTAJA − ISUSA PRIBIJAJU NA KRIŽ

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

11. postaja Isusa pribijaju na križ.. / Autorica Eva Vukina

Tamo gdje vlada odbacivanje Boga, njegova očinstva, život nije više moguć, postojanje gubi svoje korijene, sve je izopačeno i zatrto. Ipak, i taj bolni trenutak služi spasenju. Ta je kušnja snašla narod kako bi iskusio gorčinu onih koji napuštaju Boga te se suočio s očajničkom prazninom opredjeljenja za smrt. Patnja, neizbježna posljedica autodestruktivne odluke, mora potaknuti grešnika na razmišljanje kako bi se otvorio obraćenju i oproštenju. (Kateheza, 2. 3. 2016.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

XII. POSTAJA − ISUS UMIRE NA KRIŽU

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

12. postaja Isus umire na križu / Autorica Eva Vukina

Dobri razbojnik podsjeća nas na naše pravo stanje pred Bogom: da smo njegova djeca, da je suosjećajan prema nama, da ga razoružamo svaki put kad mu pokažemo čežnju za njegovom ljubavlju. U sobama tolikih bolnica ili ćelijama zatvora to se čudo ponavlja bezbroj puta: ne postoji osoba, koliko god lošim životom živjela, kojoj ostaje samo očaj, a milost joj je zabranjena. Pred Boga svi dolazimo praznih ruku, pomalo poput carinika iz prispodobe koji je ostao moliti izdaleka u hramu (usp. Lk 18, 13). I svaki put kad čovjek, obavljajući posljednji ispit savjesti u svome životu, otkrije da ono loše ima znatnu prevagu nad dobrim, ne smije se obeshrabriti već se treba pouzdati u Božju milost. I to nam daje nadu, to nam otvara srce! (Kateheza, 25. 10. 2017.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

XIII. POSTAJA − ISUSA SKIDAJU S KRIŽA

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

13. postaja Isusa skidaju s križa / Autorica Eva Vukina

Kada smo prisno povezani s Gospodinom, kao što su trs i loze čvrsto povezani i ujedinjeni među sobom, možemo donositi plodove novoga života, milosrđa, pravde i mira, koji su plod Gospodinova uskrsnuća. To su činili svetci, oni koji su u punini živjeli kršćanski život i svjedočanstvo ljubavi, jer su bili prave loze Gospodinova života. Ali da bismo bili sveti, ne moramo „biti biskupi, svećenici, redovnici ili redovnice. […] Svi smo pozvani biti sveti živeći svoj život s ljubavlju i pružajući svoje svjedočenje u svojoj svakodnevici, gdje god da se nalazili“ (Apost. pob. Gaudete et exsultate, 14). Svi smo pozvani biti sveti; moramo biti sveti tim bogatstvom koje primamo od Gospodina uskrslog. Svaka je aktivnost – rad i odmor, obiteljski i društveni život, obavljanje političkih, kulturnih i gospodarskih dužnosti – bila mala ili velika, ako je živimo u jedinstvu s Isusom te sa stavom ljubavi i služenja, prilika da živimo krštenje i evanđeosku svetost u punini. (Propovijed na Petu vazmenu nedjelju, 29. 4. 2018.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

XIV. POSTAJA − ISUSA POLAŽU U GROB

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te.
Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

14. postaja Isusa polažu u grob / Autorica Eva Vukina

Sveti Ivan, učenik koji je s Marijom stajao pod križem, pomaže nam vratiti se izvorima vjere i ljubavi, srcu Boga koji „je ljubav“ (1 Iv 4, 8.16). On nas podsjeća na to da ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo braću. Onaj koji s Marijom stoji pod križem, uči ljubiti kao što ljubi Isus. Križ je „sigurnost vjerne Božje ljubavi prema nama. Ta je ljubav tako silna da ulazi u naš grijeh i oprašta ga, ulazi u naše trpljenje i daje nam snagu da ga podnosimo. Ta ljubav ulazi i u samu smrt da je pobijedi i da nas spasi… Kristov križ poziva nas također da dopustimo da nas ta ljubav obuzme, uči nas uvijek promatrati drugoga s milosrđem i ljubavlju, napose one koji pate, koji trebaju pomoć.“  (Poruka za Dan bolesnika 2014.)

Smiluj nam se, Gospodine!
Smiluj nam se!

Završna molitva

U vazmenoj noći još ćemo jednom proslaviti dirljiv obred paljenja uskrsne svijeće. Preuzeto s „novoga ognja”, to će svjetlo malo-pomalo rastjerivati tamu i prosvjetljivati vjerničku zajednicu okupljenu na bogoslužju: „Svjetlo slavno uskrsnulog Krista raspršilo tmine pameti i srca“ kako bismo svi uzmogli ponovno doživjeti iskustvo učenikâ iz Emausa. Slušajući Gospodinovu riječ i blagujući euharistijski Kruh, naše će srce sve više gorjeti u vjeri, nadi i ljubavi. (Poruka za korizmu 2018.)

Ovo svjedočanstvo trebamo svakoga tjedna nositi: Krist je s nama; Isus je uzašao na nebo i s nama je; Krist je živ! Gospodin nam je zajamčio da ćemo u tome navještaju i u tome svjedočenju biti „obučeni u Silu odozgor“ (r. 49), to jest da će nam dati snagu Duha Svetoga. U tome se krije tajna toga poslanja: prisutnost uskrsloga Gospodina među nama, koji darom Duha nastavlja otvarati naše umove i srca, kako bismo naviještali njegovu ljubav i njegovo milosrđe također u sredinama koje pružaju najveći otpor. (Kateheza, 8. 5. 2016.)

Ključne riječi:
Eva Vukina Križni put

Obratite nam se

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja