Budi dio naše mreže

Katolici vjeruju da je Biblija nadahnuta Božja riječ koju su napisali ljudski autori. U Bibliji je ključ za otključavanje svih učenja vjere. To je temelj Katoličke crkve i nastavlja nadahnjivati ​​svakodnevni život njezinih članova. 

/ dz

Katolici vjeruju da je Biblija nadahnuta Božja riječ koju su napisali ljudski autori. Za katolike je Biblija ključ za otključavanje svih učenja vjere. To je temelj Katoličke crkve i nastavlja nadahnjivati ​​svakodnevni život njezinih članova. 

Nadahnut Bogom

Katekizam Katoličke crkve rječito objašnjava ovu središnju istinu. Bog je autor Svetog pisma. “Bog je autor Svetoga pisma. »Sve od Boga objavljeno, što je u Svetom pismu napismeno sadržano i dano, bilo je zapisano po nadahnuću Duha Svetoga.«  „Knjige Staroga i Novoga zavjeta, u cjelini i sa svim njihovim dijelovima, sveta Majka Crkva na temelju apostolske vjere drži svetima i kanonskima zato što – po nadahnuću Duha Svetog napisane – imaju Boga za autora te su kao takve predane samoj Crkvi”.

KKC 105

Napisali ljudski autori

Iako je Bibliji primarni autor Bog, ona nije pala s neba. Umjesto toga, Bog je izabrao ljudske autore da napišu njegovu božansku riječ, osiguravajući da je njezin sadržaj upravo ono što je želio priopćiti.

Bog je nadahnuo ljudske autore svetih knjiga. „Bog je nadahnuo ljudske autore svetih knjiga. »Pri sastavljanju svetih knjiga Bog je izabrao ljude koje je upotrijebio da bi oni – služeći se svojim sposobnostima i silama – pod njegovim djelovanjem u njima i po njima kao pravi autori pismeno predali sve ono i samo ono što on hoće”.

Nadahnute knjige naučavaju istinu. »Budući da sve ono što nadahnuti pisci ili hagiografi izjavljuju valja držati izjavljenim od Duha Svetoga, mora se dosljedno ispovijedati da knjige Pisma čvrsto, vjerno i bez zablude naučavaju istinu, za koju je Bog htio da radi našeg spasenja bude zapisana u Svetom pismu.”.

KKC 106-107

Hrana za dušu

Iz ovih i mnogih drugih razloga, Biblija je za katolike primarni izvor duhovne hrane.

„»U riječi Božjoj tolika je sila i moć da je ona uporište i životna snaga Crkvi, a djeci Crkve ona je jedrina vjere, hrana duše te čisto i nepresušno vrelo duhovnoga života.«111 »Kristovim vjernicima treba
biti širom otvoren pristup Svetom pismu.«

KKC 131

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja