Budi dio naše mreže

Dana 4. prosinca 1991. godine odigrao se najveći napad JNA i pobunjenih Srba na položaje hrvatskih snaga na rijeci Bosut između Vinkovaca i Županja. Hrvatske snage na području Privlake, Otoka i Komletinaca činile su snage HOS-a, 83. samostalna bojna iz Zagreba, 2. bojna vinkovačke 109. brigade, jedna satnija iz 2. bojne županjske 131. brigade te bjelovarska 105. brigada HV-a koja na ovo područje dolazi 17. studenog 1991. nakon djelovanja u zapadnoj Slavoniji.

/ Borna Marinić

Neprijatelj osokoljen nedavnim osvajanjem Vukovara, popunio je i rekuperirao svoje postrojbe i bio je spreman dalje napadno djelovati. Pa je tako na pravcu djelovanja prema Privlaci, Otoku i Komletincima djelovala 36. i 51. motorizirana brigada, 252. oklopna brigada, 16. mješoviti artiljerijski puk te valjevska motorizirana brigada, a odnos snaga je bio otprilike 5:1 u korist neprijatelja. S artiljerijskom pripremom neprijatelj je započeo 30. studenog i nastavio sve do 4. prosinca pojačavajući njihov intenzitet i razarajući ova pitoma slavonska mjesta. 

O boju koji je uslijedio postoji više izvora, a prema knjizi Stjepana Ivanića „Da se ne zaboravi – 105. brigada HV-a u Domovinskom ratu” 4. prosinca 1991 godine. izgledao je ovako – Artiljerijska priprema iz minobacača 120 mm, haubica 105 i 155 mm i tenkova započela je u 4 sata ujutro i trajala je sve do 13:10, kada je počeo pješački napad. Napad je išao u tri pravca: duž rijeke Bosut neprijatelj je zaustavljen, na središnjem dijelu iz Nijemaca prema Komletincima gdje je neprijatelj došao do prvih kuća u Komletnicima te na desnom krilu hrvatskih snaga gdje je neprijatelj ostvario najznačajnije uspjehe. Ipak uz pomoć tenkova 105. brigada uspjela je konsolidirati obranu na desnom krilu, a na središnjem dijelu čazmanska 2. bojna 105. brigade izvršila je protunapad i vratila izgubljene položaje na rubu Komletinaca. U 17:00 sati počeo je novi artiljerijski napad neprijatelja kojim je štitio svoje izvlačenje do otprilike 18 sati. 

Ovo je bio prvi i posljednji veliki kombinirani napad JNA i pobunjenih Srba na tom dijelu ratišta i ovu pobjedu hrvatske snage skupo su platile. Iz 105. brigade HV-a poginuli su Igor Čorić, Ivan Dikšić, Josip Grahovac, Stevica Ivanović, Draško Pavić, Josip Sermek, Momčilo Vukašinović i Sebastijan Župarić, a još trojica branitelja su ranjena.

Borna Marinić – HKR – Hrvatski katolički radio/Foto: Josip Ninković

Borna Marinić magistar je povijesti koji se niz godina bavi temom Domovinskog rata. Od 2013. uređuje i vodi Facebook stranicu Dogodilo se na današnji dan – Domovinski rat. Autor je više knjiga i dokumentarnih filmova na temu Domovinskog rata, a kao novinar radio je dvije godine u HRT-ovoj emisiji TV Kalendar. Od ožujka 2019. uređuje i vodi emisiju Domoljubne minute na Hrvatskom katoličkom radiju. Vlasnik je obrta CroHis kojim promiče vrijednosti Domovinskog rata.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja