Budi dio naše mreže

Voda u Nacionalnom parku „Krka“ izvrsne je kakvoće!

Neovisnim ispitivanjima na više lokacija utvrđeno je da je voda Krke ne samo zdravstveno ispravna, već i bogata otopljenim kisikom, uz visoku očuvanost ekosustava.

/ Sonja Kuzmić

Rezultati analize kvalitete vode u NP “Krka”, koju su 22. srpnja ove godine proveli stručnjaci s Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta zagrebačkog Sveučilišta i Instituta Ruđer Bošković, pokazali su da je kakvoća (kakvoću određuju stručnjaci, a kvalitetu korisnici, nap. a.) vode ‘izvrsna’. Potvrđeno je i da na spomenutom području nema onečišćenja rijeke.

Ispitivanjem je također utvrđeno kako voda u NP “Krka” ne sadrži teške metale, toksične tvari ni fekalne bakterije koje bi potencijalno ugrozile čistoću vode i s njom povezane ekosustave. Na mjestima značajnije biološke aktivnosti izmjerene su najviše vrijednosti klorofila a, a uočene su i visoke vrijednosti otopljenog kisika koji potvrđuju da nije došlo do značajnije razgradnje organske tvari.

Podaci izmjereni terenskom sondom pokazali su i da je voda uzvodno od Roškog slapa značajno hladnija (18°C) od one u dijelu Visovačkog jezera (24°C). Takve temperaturne razlike često izazivaju kratkotrajno zamućivanje vode, tzv. izmiješavanje, što je potpuno prirodna pojava uzrokovana razlikom u temperaturi vode, (topla voda se ‘uzdiže’ iznad hladne) uslijed koje dolazi do podizanja sedimenta s dna. Takva vrsta zamućenja između Roškog slapa i Visovačkog jezera kratkotrajna je i nije znak onečišćenja.

Uz stalni nadzor i praćenje senzornom plutačom, redovna ispitivanja kakvoće vode u Nacionalnom parku “Krka” od njegovog se osnutka obavljaju u suradnji sa Zavodima za javno zdravstvo županija, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske. Kako bi se u potpunosti otklonile bilo kakve sumnje u onečišćenje ili bilo kakvu ugrozu vodnog blaga Nacionalnog parka “Krka”, u ispitivanja su bile uključene i neovisne institucije. Analize će i ubuduće obavljati Biološki odsjek zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Institut Ruđer Bošković.

Posljednje uzorkovanje površinske vode rijeke Krke obavljeno je na šest postaja. Ni na jednoj nije uočeno antropogeno zagađenje. Rezultati pokazuju da je na svim postajama voda zdravstveno ispravna i sigurna za kupanje na mjestima gdje je ono predviđeno i dopušteno. Analizom koncentracije tragova metala (cinka, kadmija, olova i bakra) utvrđeno je da su u NP “Krka” koncentracije navedenih metala višestruko niže od onih propisanih uredbom o standardu kakvoće vode (NN 73/2013, 151/2014, 78/2015, 61/2016).

Zaštita rijeke Krke temeljna je zadaća Javne ustanove NP “Krka” i dosad je provedeno niz mjera kojima se rijeka štiti od mogućeg onečišćenja. Prošle, 2018. godine, na području Visovačkog jezera postavljena je plutača sa senzorima za praćenje fizikalno-kemijskih parametara koja podatke dostavlja svakih 15 minuta. Do sada nisu zabilježena odstupanja od zakonom propisanih vrijednosti.

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja