Budi dio naše mreže

Porodiljni, porodiljski ili rodiljski dopust?

Savjet pripremio doc. dr. sc. Borko Baraban.

/ kv

U hrvatskom zakonodavstvu postoji Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, a objavljen je i na službenim stranicama Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. U Temeljnom se kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama također spominje rodiljni dopust. Krajem 2012. godine mediji su pisali o produljenju rodiljskoga dopusta u prijedlogu novoga Zakona o rodiljnim potporama. Novinski članci nerijetko bilježe tekstove o porodiljnim i porodiljskim bolovanjima. Razvidno je da pri odabiru pridjeva toga značenja ne postoji sustavnost.

Samoj riječi porodiljski u nazivu porodiljski dopust nema se što prigovoriti jer je tvorena od riječi porodilja, a riječ porodilja od glagola poroditi. U hrvatskoj su se jezičnoj praksi i medicini uobičajile druge riječi za iste pojmove. Tako je uobičajen glagol roditi u značenju ”donijeti na svijet”. Od njega je izvedena imenica rodilja – žena koja rodi, rađa. Postoji i pridjev rodiljski – koji se odnosi na rodilje, ali taj je pridjev često potisnut pridjevom porodiljski. Uz rodiljski i porodiljski može se čuti i pročitati rodiljni i porodiljni.

Ako ćemo birati između rodiljski ili rodiljni, obliku na –ski treba dati prednost jer je njime izraženije odnosno značenje, rodiljski > onaj koji se odnosi na rodilju, tj. ženu koja je rodila.

Od glagola roditi izvedena je u hrvatskom jeziku i riječ rodilište – dio bolnice u kojem se rađaju djeca. Od glagola roditi, rađati izvedena je i riječ za naziv prostorije u kojoj se u bolnici rađaju djeca – to je rađaonica. Potvrde za riječ rodilja nalazimo u Akademijinu rječniku od 18. stoljeća. Tvorenice kojima je osnova glagol roditi u značenju ”donijeti na svijet” čine sustav: roditi, rodilja, rodiljski, rodilište. Tim bi riječima valjalo dati prednost, osobito stoga jer glagoli poroditi, porađati ne znače ”donositi na svijet”, već ”pomoći, pomagati komu da rodi dijete, dok rađa dijete, pomagati komu pri porođaju.” U tom je značenju od glagola poroditi tvorena i riječ porodničar – liječnik koji pomaže ženi pri porođaju, a od toga i riječ porodništvo za dio medicine koji proučava porođaje.

Ako ćemo birati između rodiljski ili rodiljni, obliku na –ski treba dati prednost jer je njime izraženije odnosno značenje, rodiljski > onaj koji se odnosi na rodilju, tj. ženu koja je rodila. Zaključno, bolje je i točnije upotrijebiti izraz rodiljski nego porodiljski dopust.

Obratite nam se

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja