Budi dio naše mreže

Jezični savjet pripremila dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica.

/ kv

Pitali ste nas je li bolje ovaj put ili ovoga puta, obaveza ili obveza, po svaku cijenu ili pod svaku cijenu?

Počet ćemo od obaveze odnosno obveze. I jedan i drugi oblik su pravilni i potvrđeni u hrvatskom jezičnom korpusu, ali je u starijim hrvatskim rječnicima zastupljenija obveza. Riječ obveza nekada je bila više pravni termin (sjetimo se obveznika i obveznica), a obaveza širi pojam, češći u svakodnevnoj uporabi. Čitatelji srednjega i starijega naraštaja to dobro znaju. U novije se doba obveza počela sve više upotrebljavati i u svakodnevnom jeziku te je danas u prednosti nad obavezom. Od tih dviju imenica imamo tri pridjeva: obavezan, obvezan i obvezatan.

Što se tiče izraza ovoga puta odnosno ovaj put, u primjerima Novi prosvjed: ovog puta u Splitu ili ovaj put u Splitu, možemo reći da se oni razlikuju po padežu u kojem se njihove sastavnice pojavljuju, jedna je u genitivu, druga u akuzativu. Sa stajališta norme, oba su izraza pravilna. Isto vrijedi i za izraze ove godine, ovu godinu; jedan dan/ jednog dana, prošlog puta, prošli put itd.

Zadnji primjer je primjer frazema koji se vrlo često rabi, a razlika je u prijedlogu: po ili pod svaku cijenu. I ovdje vrijedi isto: moguće je upotrijebiti oba izraza. Naime, pretraga po korpusima i rječnicima pokazuje da se već duže u istom značenju pojavljuju oba frazema, što potvrđuje moja kolegica iz Instituta Ivana Matas Ivanković koja je o tome i pisala. Štoviše, unutar jednoga se rječnika pri definiranju drugih riječi čas rabi jedan čas drugi izraz pa se time upućuje na njihovu današnju istoznačnost.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja