Budi dio naše mreže

Savjet pripremio: dr. sc. Marko Alerić

/ kv

Pridjev mastan nastao je od imenice mast i znači onaj koji sadrži masti, masnoću, a u prenesenom značenju onaj koji prelazi granice pristojnosti, koji je neukusan, vulgaran, ali i onaj koji donosi velike prihode – obilan, unosan.

Dakle, od imenice mast pravilan je oblik pridjeva u muškome rodu mastan, kao što je od imenice izvrsnost, pravilan oblik pridjeva u muškome rodu – izvrstan, a od imenice korist pravilan oblik pridjeva u muškome rodu – koristan.

Slično su pravilni oblici pridjeva u muškome rodu, osim izvrstan, koristan, neumjestan i neizvjestan i pakostan. Nepravilni bi oblici pridjeva u muškom rodu glasili – masan, izvrsan, korisan, neumjesan, neizvjesan, pakosan, dakle bez „t”. Kada su pridjevi mastan, izvrstan, koristan i drugi u ženskom i srednjem rodu onda se „a” između dva zadnja suglasnika gubi. Dolazi do ispadanja suglasnika „t” između suglasnika „s” i „n” pa pravilni oblici u ženskom i srednjem rodu glase masno – masna, izvrsno – izvrsna, korisno – korisna, neumjesno – neumjesna, neizvjesno – neizvjesna, pakosna – pakosno. U rečenicama Praznike trebate provesti na koristan način, Kasno navečer postignut je svojevrstan sporazum ili Pred njima je bila neizvjesna budućnost, pridjevi koristan, svojevrstan i neizvjesna imaju pravilan oblik.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja