Budi dio naše mreže

Marija Pomoćnica

Danas s radošću slavimo Mariju Pomoćnicu kršćana. Ona je naša nebeska Majka koja nas vodi bliže Bogu i poziva na međusobnu bliskost i najbolja je pomoćnica u svim životnim poteškoćama.

Crkva, a posebno Salezijanska družba, danas slavi blagdan Marije Pomoćnice. Papa Pio V. dodao je taj zaziv u Lauretanske litanije nakon pobjede kod Lepanta 1571. godine. Kad je Papa Pio VII., nasilno istjeran iz Vatikana, cijela se Crkva usrdno molila da se može vratiti na Petrovu stolicu. To se stvarno i dogodilo. Papa je oslobodjen i vracen u Rim 24. svibnja 1814.g. Zbog toga je naredio da se uvede blagdan Pomocnice krscana i da se slavi na dan njegova oslobodjenja i povratka na Petrovu stolicu.

Naročiti doprinos širenju pobožnosti Marije Pomoćnice dali su salezijanci, Družba svetog Franje Saleškog, koju je utemeljio sveti Ivan Bosco i koja s velikim uspjehom i žarom djeluje i u hrvatskim krajevima. Veliki Don Bosco svoju je družbu posvetio Mariji Pomoćnici, a prva vjernička udruga Marije Pomoćnice osnovana je u Torinu 1868, s ciljem i željom promicanja autentičnog kršćanskog života po Marijinu primjeru i zagovoru.

Molitva Mariji pomoćnici

Presveta Djevice Marijo, pomoćnice kršćana,
kako je dobro doći do tebe
i moliti za vječnu pomoć.
Ako zemaljske majke zaborave svoju djecu,
kako bi nas mogla ti, najdraža naša Majko zaboraviti?
Budi nam pomoć, molimo te, u svim našim potrebama, u svakoj boli,
a osobito u svim našim kušnjama.
Molimo tvoju neprekidnu pomoć svima onima koji trpe.
Pomozi slabima, izliječi bolesne, obrati grešnike.
Neka po tvom zagovoru rastu duhovna zvanja.
Zauzmi se za nas, o Marijo, pomoćnice kršćana,
da se uteknemo tebi ovdje na zemlji i da te možemo voljeti i vječno
ti biti zahvalni na nebu. Amen!

Danas je i sveti Vinko Lerinski, koji se nakon prilično burnog života povukao u samostan na otoku Lerins na Azurnoj obali. Tu je postao redovnik i svećenik, stekavši visoku klasičnu i teološku naobrazbu. Čuvenim ga je učinilo djelo Commonitorium koje je napisao oko 434. godine, a u kojem tumači kako treba razlikovati pravi od krivog nauka u kršćanstvu. On polazi od činjenice da krivi nauci izlaze iz samovoljnog tumačenja Svetoga pisma. Stoga je potrebna crkvena i katolička norma za ispravno tumačenje Sveto

Za kršćansku predaju sv. Vinko Lerinski dao je sljedeću definiciju: ‘Mnogo se valja brinuti da držimo ono što se vjeruje svugdje, uvijek i od sviju, to je uistinu i u pravom smislu katoličko. Ono što smo primili od otaca, moramo istom vjernošću predati i djeci’, pisao je sveti Vinko. ‘Osim toga, religiju ne smijemo voditi tamo kamo bismo htjeli, nego je trebamo slijediti onamo kamo nas ona vodi. To je svojstveno katoličkoj vjeri i kršćanskoj skromnosti i promišljenosti da ne predajemo nešto vlastito, nego ono što smo primili od prethodnika.’ Sv. Vinko Lerinski umro je oko 450. godine.

Obratite nam se

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja