Budi dio naše mreže

Petkom u 16:30 na Hrvatskom katoličkom radiju emitira se emisija "S pravom o pravu - informacije o pravnim temama pravnice Marte Šimrak Lukavski". U emisiji se govori o različitim pravnim temama iz područja građanskog prava koje će slušateljima olakšati snalaženje u životnim poteškoćama.

/ im

Često se dogodi da u parničnom postupku stranke predlože saslušanje nekog svjedoka koji ne govori i ne razumije hrvatski jezik ili podnesu sudu uz podnesak kao dokaz dopis ili slični dokument na stranom jeziku. Kako je engleski jezik danas nužno znati, te je postao i dio obveznog obrazovanja, stranke pretpostavljaju da će suci koji vode parnični ili drugi postupak razumjeti o čemu se tu radi, koji je sadržaj istog te će izvesti taj dokaz kao i svaki drugi.

Međutim važno je znati da se parnični postupak u Republici Hrvatskoj vodi na hrvatskom jeziku i koristi se latinično pismo. Naravno da stranke i drugi sudionici u postupku imaju pravo pri sudjelovanju na ročištima i pri usmenom poduzimanju drugih procesnih radnji pred sudom upotrebljavati svoj jezik, koji ne mora biti hrvatski jezik. Štoviše, stranke i druge sudionike u postupku poučit će se o pravu da usmeni postupak pred sudom prate na svom jeziku uz pomoć tumača, a mogu se i odreći toga prava ako izjave da znaju i razumiju hrvatski jezik.

U slučaju da stranka prati postupak na svom jeziku koji je drugačiji od službenog jezika RH, osigurat će se stranci usmeno prevođenje na njezin jezik po službenom tumaču onoga što se na ročištu iznosi te usmeno prevođenje isprava koje se na ročištu koriste radi dokazivanja. Troškove prevođenja snosit će stranke ili sudionici kojih se isti tiču. Osim toga sva pismena koja upućuju stranke i drugi sudionici u postupku moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Stoga, ako se podnesku prilaže neki dokument na stranom jeziku isti mora biti preveden na hrvatski jezik i mora biti na latinici.

Uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u parničnom postupku uređuje se posebnim zakonom. Troškovi prevođenja na jezik nacionalne manjine koji nastanu primjenom odredaba Ustava Republike Hrvatske, Zakona o parničnom postupku te zakona o pravu pripadnika nacionalnih manjina na uporabu svoga jezika padaju na teret sredstava suda.

***
S pravom o pravu – informacije o pravnim temama pravnice Marte Šimrak Lukavski emitirat će se svakog petka u 16:30 na Hrvatskome katoličkom radiju, a slušatelji svoja pitanja i prijedloge tema mogu slati mailom na info@hkm.hr.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja