Budi dio naše mreže

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.

/ bm

Herod posla poubijati sve dječake u Betlehemu. (Mt 2, 16)

Liturgija dana (28. prosinca):

Prvo čitanje:

1Iv 1, 5 – 2, 2

Predragi!

Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista i navješćujemo vama:

Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve.

Reknemo li da imamo zajedništvo s njim,

a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.

Ako u svjetlosti hodimo,

kao što je on u svjetlosti,

imamo zajedništvo jedni s drugima

i krv Isusa, Sina njegova,

čisti nas od svakoga grijeha.

Reknemo li da grijeha nemamo,

sami sebe varamo i istine nema u nama.

Ako priznamo grijehe svoje,

vjeran je on i pravedan:

otpustit će nam grijehe

i očistiti nas od svake nepravde.

Reknemo li da nismo zgriješili,

pravimo ga lašcem

i riječi njegove nema u nama.

Dječice moja,

ovo vam pišem da ne griješite.

Ako tko i sagriješi,

zagovornika imamo kod Oca —

Isusa, Krista, Pravednika.

On je pomirnica za grijehe naše,

i ne samo naše, nego i svega svijeta.

Psalam:

124, 2-5.7b-8

Da nije Gospodin za nas bio:
kad se ljudi digoše proti nama,
žive bi nas progutali.
Kad je uskipio bijes njihov na nas,
voda bi nas prekrila;
bujica bi nas odnijela,
vode pobjesnjele sve nas potopile.
Raskinula se zamka,
a mi umakosmo!
Pomoć je naša u imenu Gospodina
koji stvori nebo i zemlju.

Evanđelje:

Mt 2, 13-18

Pošto mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.« On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja — da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže — prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:

U Rami se glas čuje,

kuknjava i plač gorak:

Rahela oplakuje sinove svoje

i neće da se utješi

jer više ih nema.

Izvor: Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja