Budi dio naše mreže

Molimo za članove svojih obitelji i prijatelje koji su malo prije nas prošli ovim putem, ali i za sve one duše koje su napuštene u molitvi, kako bi uskoro mogle naći utjehu koju čekaju.

/ im

Vječnom Ocu za duše u čistilištu 

(sv. Metilda)

Molitvu je sv. Metilda naučila od samoga Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Metilda izgovorila tu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u Nebo.

Oče nas, koji jesi na nebesima! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si Ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazale dužnu čast! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.

Sveti se ime tvoje! Ponizno Te molimo, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu poštovale Tvoje sveto ime, te su ga često nedostojno izgovarale i često ga nepromišljeno imale na ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetom imenu na zemlji.

Dođi kraljevstvo tvoje! Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje sveto kraljevstvo.

Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju svetu volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu veliku pokornost

Kruh nas svagdanji daj nam danas! Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu s punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji Sakramenat oltara, nego su mnoge to činile nedostojno i primale ga rijetko ili nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvoga Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo dragocjeno bogatstvo.

Oprosti nam duge naše kao što i mi otpuštamo dužnicima našim! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!

I ne uvedi nas u napast! Ponizno Te molimo, vječni, dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla te su pale u pokvarenost! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.

Nego izbavi nas od zla! Molimo Te, vječni, dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svome preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen!

Za nama posebno dragu dušu koja trpi u čistilištu

(sv. Gertruda velika je molila ovu molitvu skupa sa službom pokojnika i upitala je Gospodina da li mu je draga ova molitva, a Isus joj je odgovorio: «Toliko mi je draga kao da mene samog oslobađaš iz zatočeništva i svaki puta kada moliš ovu molitvu jedna duša bude oslobođena od čistilišnih muka. U prikladnom trenutku uzvratiti ću za ova dijela ljubavi prema trpećim dušama po svemogućnosti moje velikodušnosti.)

Pozdravljam te i blagoslivljam, slatki moj Isuse, klanjam ti se cijelim svojim srcem, i zahvaljujem ti zbog ljubavi koju si nam iskazao u svom utjelovljenju, rođenju u siromašnoj štalici, i jer si htio ostati s nama u Presvetom Sakramentu. Molim te da sjediniš ovu moju molitvu koju ti prikazujem za tebi dragu dušu (ime osobe za koju se moli) sa zaslugama tvog presvetog života.

Obilnom milosti ove molitve želim nadoknaditi i savršeno zadovoljiti za sve što je ova duša propustila u slavljenju tebe, u molitvi, krepostima, dobrim djelima koje je trebala činiti tebi za ljubav, koja je mogla učiniti tvojom milošću i nije učinila s čistom nakanom i savršeno. Amen. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, svjetlost vječna svijetlila mu, počivao u miru! 

Pozdravljam te i blagoslivljam, slatki moj Isuse, klanjam ti se cijelim svojim srcem i zahvaljujem ti za beskrajnu ljubav koju si nam iskazao kada si Ti, Stvoritelj svemira, kako bi nas otkupio, postao nevina žrtva, predan u ruke ljudi koji su te vezali, vukli, tukli, vrijeđali, bičevali, trnjem okrunili, osudili na smrt, skinuli do gola, razapeli tako da si umro užasnom smrću na križu a Srce su ti proboli kopljem.

Sjedinjujem se s tvojom beskrajnom ljubavlju prikazujući ove moje molitve, i molim te po zaslugama tvoje presvete smrti i muke, da izbrišeš što duša za koju te molim je učinila protiv tvoje volje u mislima, riječima i djelima. Molim te također da prikažeš Bogu Ocu tvoje zasluge, svaku patnju i trpljenje tvoga tijela prekrivena ranama i tvoju ožalošćenu dušu kao nadoknadu za sve manjkavosti koje je učinila ova duša i kao zadovoljštinu tvojoj pravednosti. Amen. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, svjetlost vječna svijetlila mu, počivao u miru! 

Pozdravljam te i blagoslivljam, slatki moj Isuse, klanjam ti se cijelim svojim srcem i zahvaljujem ti za beskrajnu ljubav koju si nam iskazao kada si uskrsnuo u uzašao na Nebo, proslavio si našu ljudsku narav koju je smrt bila pobijedila, i postavio s desna Ocu. Sada te molim da duša za koju te molim brzo postane sudionica tvoje slave i pobijede. Amen. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, svjetlost vječna svijetlila mu, počivao u miru!

Pozdravljam te i blagoslivljam, slatki moj Isuse, klanjam ti se cijelim svojim srcem i zahvaljujem ti za sva dobročinstva kojima si ispunio tvoju slavnu Majku i sve tvoje svete izabrane. Želim se sada sjediniti sa ljubavlju tvojih svetih koji te slave i zahvaljuju ti za spasenje koje su zadobili po tvom Utjelovljenju, Muci i Uskrsnuću i molim te da nadoknadiš zaslugama i molitvama tvoje i naše Majke i svih svetaca ono što nedostaje duši za koju te molim kako bi dospjela u blaženu Domovinu i mogla zauvijek uživati tvoju prisutnost. Pokoj vječni daruj mu Gospodine, svjetlost vječna svijetlila mu, počivao u miru!

Molitve Kristu Gospodinu na čast njegove muke za dušu u čistilištu

(Iz Kanižlićeva molitvenika)

Za najviše zapuštenu dušu:Gospodine Isuse Kriste, molim te zbog predragocjene Krvi, koju si prolio znojeći se u Getsemanskom vrtu, oslobodi duše vjernih mrtvih iz Čistilišta, osobito pak najviše zapuštenu dušu, i privedi je u mjesto svoje slave, da te hvali i slavi u vijeke. Amen. Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Za dušu najbližu izlasku iz Čistilišta: Gospodine Isuse Kriste, molim te zbog predragocjene Krvi, koju si prolio kod strašnog bičevanja, oslobodi duše vjernih mrtvih iz Čistilišta, osobito pak dušu najbližu oslobođenju i privedi ju u mjesto slave svoje, da te hvali i slavi u vijeke. Amen.Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Za dušu koja bi trebala najduže trpjeti: Gospodine Isuse Kriste, molim te zbog predragocjene Krvi koju si prolio kod okrutnog krunjenja trnovom krunom, oslobodi duše vjernih mrtvih iz Čistilišta, osobito pak dušu, koja bitrebala najduže trpjeti, i privedi ju u mjesto slave svoje, da te hvali i slavi u vijeke. Amen. Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu…

Za dušu Majci Božjoj najpobožniju i ugodniju: Gospodine Isuse Kriste, molim te zbog predragocjene Krvi koju si prolio kod tvog razapinjanja oslobodi duše vjernih mrtvih iz Čistilišta, osobito pak dušu Majci Božjoj najpobožniju i ugodniju, i privedi je u mjesto slave svoje, da te hvali i slavi u vijeke. Amen.Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu… 

Za dušu pobožnu presvetim ranama: Gospodine Isuse Kriste, molim te zbog predragocjene Krvi koju si prolio iz presvetog boka i Srca koje ti je kopljem bilo probodeno, oslobodi duše vjernih mrtvih iz Čistilišta, osobito dušu pobožnu presvetoj tvojoj muci i presvetim ranama, i privedi je u mjesto slave svoje, da te hvali i slavi u vijeke. Amen.Oče naš Zdravo Marijo, Slava Ocu

Mariji, Kraljici duša u čistilištu

(papa Pio XI)

Sveta Marijo, velika zagovornice, tvoja majčinska ljubav na isti način obuhvaća sve duše oslobođene Krvlju tvoga Sina Isusa. Žalost ispunja naša srca kada mislimo na naše pokojne, pa ipak imamo beskrajno povjerenje u tvoj zagovor. I tako dakle, dolazimo tebi, najuzvišenija Kraljice.

Smrt je slomila zemaljske veze, ali nije izbrisala ljubav koja nas sjedinjuje s onima koji su živjeli u našoj istoj vjeri. Marijo, bezbrojne duše ne mjestu čišćenja, gorućim nestrpljenjem očekuju da im našim molitvama i zaslužnim djelima donesemo olakšanje. U Isusovoj ljubavi, u njihovo ime, tebi ljubezna Majko svih vjernika, podižemo u molitvi naše oči i naša srca. Neka naša molitva bude uslišana.

Svojim majčinskim zagovorom, nadodaj našoj molitvi snagu da dirne Srce Isusa, našeg Spasitelja. Neka tvoja neusporediva svetost nadoknadi naše siromaštvo u duhu, tvoja ljubav našu neosjetljivost, tvoja jakost našu nemoć! Kraljice Neba neka brzo bude uslišana goruća želja duša u Čistilištu da uđu u blaženo motrenje Boga. Majko dobra, molimo te pogotovo za duše naših roditelja, rođaka, svećenika, svih koji su širili pobožnost prema tebi, onih koji su činili dobro bližnjima i na kraju molimo i za zaboravljene duše za koje nitko ne moli.

Daj da svi mi jednoga dana se mognemo sabrati u Nebu i uživati u tvojoj divnoj prisutnosti skupa sa svetima posjedovati Boga. Zahvaljivati ćemo ti tada bez kraja, majko dobra, neumorna tješiteljice, za sve milosti koje si nam udijelila. Amen.

Sv. Josipu za duše u čistilištu

Sveti Josipe, ponizno te molim, pomozi siromašnim dušama u čistilištu, da im svemogući Otac skrati muke i da čim prije u-gledaju lice svoga Stvoritelja, za kojim toliko čeznu. Pomozi dušama koje u skrajnoj zapuštenosti tvoju pomoć traže, znajući da tvoj zagovor sve može kod Boga. Pa kao što si nekoć Isusu i Mariji pomogao u svakoj potrebi, tako sada pomozi ovim siromašnim dušama koje su krvlju Isusa Krista otkupljene i koje milosrdna Majka Marija tako nježno ljubi. Amen.(Iz molitvenika “Idimo Josipu”)

Izvor: Monfortanci

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja