Budi dio naše mreže

Drugi vatikanski sabor u Dogmatskoj konstituciji Dei verbum, ističući važnost Svetog pisma za duhovni život svakog vjernika, potiče sve vjernike da rado pristupaju svetom tekstu, bilo svetim bogoslužjem ili pobožnim čitanjem. Najpoznatiji oblik molitvenog čitanja Svetoga pisma je Lectio divina ili Božansko čitanje – čitanje koje prerasta u molitvu i ima za cilj preobraziti naš život.

/ hk

Duh Sveti je nadahnitelj objavljene riječi Božje, stoga je najbolje možemo razumjeti u Njegovoj prisutnosti. Crkva vjeruje da On, koji je govorio svetim piscima, ne prestaje govoriti ni nama danas. Zato su monasi uvijek Božjoj riječi pristupali moleći Duha Svetoga za prosvjetljenje.

Lectio divina je molitveni pristup Božjoj riječi kojim su monasi nastojali biti pažljivi slušači kako bi čuli, a potom na sebe primijenili Božju riječ. Sastoji se od pojedinih stupnjeva koji mogu biti na različite načine ostvareni, objavljeno je na internetskoj stranici benediktinki svete Marije u Zadru.

Prvi stupanj: Čitanje

To je trenutak u kojem, čitajući, slušam Gospodina kao živu osobu koja mi govori preko odlomka Svetoga pisma. Pokušavam otkriti pravi smisao tih riječi, u svoj punini njihova značenja. Za to se mogu poslužiti i egzegetskim priručnikom koji mi treba za razumijevanje teksta. Čitam tekst kao da ga prvi put čujem kako bih ga mogao doživjeti da je sada meni upućen. Dok čitam, stavljam se u stav slušanja jer mi govori Bog. Čitanje mora biti pažljivo, ne u buci, i bez žurbe. Žurba je zapreka da Božju riječ shvatimo.

Drugi stupanj: Meditacija

To je trenutak poniranja u Riječ. Pažljivo se razmišljanje ne ograničuje samo na izvanjski susret s tekstom. Razmišljam o odlomku s gorljivošću srca zagrijanog milošću Duha Svetoga. U meditaciji riječi, ili neke od njih, dobivaju posebno značenje i odjekuju u dubini bića. To me potiče da sa svoga načina mišljenja prijeđem na Kristov. Prije svega, valja u svome srcu stvoriti prostor za odjek Riječi.

Treći stupanj: Molitva

Nakon što je tekst dugo čitan i meditiran, on postaje sadržaj za razgovor s Bogom. Ni ovdje se ne smije žuriti. Molitva se ne može činiti u žurbi. U žurbi se mogu samo čitati tuđe formule. Jednostavnim izričajima zazivam Gospodina, govorim Mu polako, riječima Svetoga pisma, iz dubine svoga bića koje se otvara njegovoj riječi. Biblija je molitveni priručnik koji u nama razvija spontan i povjerljiv razgovor s Bogom.

Četvrti stupanj: Kontemplacija

To je trenutak posve nezaslužene milosti, vrhunac molitvenog čitanja. Ako sam ustrajao u nastojanju da moj um i srce rasvijetli Božja riječ, ako sam postigao da Božja riječ u meni postane molitva, onda će mi Bog dati svoj odgovor i obuzeti me slatkim osjećajem svoje ljubavi.

Izraz lectio divina upotrebljava se samo u pojedinačnom molitvenom čitanju. Kada se tako čita u skupini, tada su monasi to nazivali collatio – predanje. Temeljni stav koji označuje collatio je spremnost pojedinca da prima od drugih. Često je takvo predavanje bilo povezano sa svjedočanstvom ili revizijom života. Na taj se način pokušava svjetlom Božje riječi osvijetliti vlastiti život.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja