Budi dio naše mreže

Župnik Župe Duha Svetoga na zagrebačkom Jarunu, don Damir Stojić govorio je o tome zašto katolici vole kipove, medaljice i svete slike, u novom videu koji je objavio na društvenim mrežama. Više puta je ponovio da se kipovima i posvećenim predmetima ne klanjamo, jer je klanjanje namijenjeno isključivo Bogu.

/ md

Na samom početku, don Damir Stojić pojasnio je da se katolici ne klanjaju kipovima u Crkvi, što bi bio grijeh protiv prve Božje zapovijedi i idolatrija. “Dakle mi katolici se ne klanjamo ni kipovima, ni svecima, ni Gospi nego ih štujemo. Njima se molimo, jer oni nas zagovaraju kod jedinog posrednika, Isusa Krista”, pojasnio je Stojić u videu koji je objavio na svojim društvenim mrežama.

Sveti Ivan Damaščanski spomenuo je tri načina štovanja u kršćanstvu

Potom je don Damir ponovno, kao i u prethodnom videu, naveo tri načina štovanja Boga i svetaca. “Sveti Ivan Damaščanski spomenuo je tri načina štovanja u kršćanstvu. Prvi među njima je latria i pripada samo Bogu. Drugi način štovanja je dulia i pripada svecima, dok treći način koji se naziva hyperdulia, pripada samo Gospi koja se smatra savršenijim stvorenjem od svetaca”, pojasnio je Stojić.

Govorio je o kipovima, slikama i drugim svetim katoličkim predmetima i onome što je povezano uz njih, a zbunjuje katolike, jer u Starom Zavjetu u Knjizi Izlaska piše da ne pravimo sebi obličja ni od čega što je na zemlji.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. (Izl 20, 4-6)

Međutim, u Knjizi Izlaska, također piše kako je Bog dao zapovijed da se rade kipovi. “U tom dijelu Bog je dao Mojsiju zapovijed da napravi Kovčeg saveza i govori mu kako da ga ukrasi. Čak mu govori da napravi kerubine i anđele, zatim kipove od zlata”, rekao je Stojić.

Nije problem u kipu, nego u odnosu koji imaš prema tom kipu

Stojić postavlja slijedeće pitanje: Kako je moguće da Bog prvo govori da ne pravimo kipove, a onda kasnije daje zapovijed da ih pravimo? Ovako je to objasnio: “Nije problem u kipu, nego u odnosu koji imaš prema tom kipu.” Dodao je kako to pravilo možemo primijeniti na Kovčeg saveza koji je svet bio zbog onoga što se u njemu nalazilo, a ne zbog toga što je bio zlatan i ukrašen kerubinima. “Kada god bismo gledali taj Kovčeg i gledali ga, tada je i Bog bio prisutan. Ponavljam, nije problem u kipu kao takvom, nego u našem odnosu prema tom kipu”, naglasio je don Damir Stojić.

Dakle, mi katolici imamo slike, kipove i medaljice kako bi nam oni pomogli u našoj molitvi

Spomenuo je još jednu zanimljivu situaciju vezanu uz tekst koji pronalazimo u Starom Zavjetu u Knjizi Brojeva. “Židovi su mrmljali u pustinji, a Bog im je poslao zmije ljutice. Koga god je ugrizla zmija ili se razbolio ili je umro. Mojsije je zagovarao za njih, a Bog je Aronu preko Mojsija rekao da napravi mjedenu zmiju i podigne ju. Tko god je pogledao zmiju – ozdravio je. Morali su pogledati u zmiju da bi ozdravili, a Bog je u toj situaciji dao zapovijed da se izradi kip”, istaknuo je Stojić.

Zato, kada promatramo naše ikone, slike i kipove podsjećamo se na velika djela koja dragi Bog čini preko tih ljudi

Na kraju je spomenuo da je u biblijskom tekstu u Drugoj knjizi Ljetopisa, Bog dao precizne upute kako napraviti kip. Potom je još jednom napomenuo da se katolici ne klanjaju kipovima. “Dakle, mi katolici imamo slike, kipove i medaljice kako bi nam oni pomogli u našoj molitvi. No, ne klanjamo se tim kipovima. Svi vi, sigurno imate sliku ljubljene osobe, da bi vas podsjetila na dragu osobu. Zato, kada promatramo naše ikone, slike i kipove podsjećamo se na velika djela koja dragi Bog čini preko tih ljudi”, zaključio je don Damir Stojić.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja