Budi dio naše mreže

Psihijatar Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu, na društvenim je mrežama objavio rezultate studije psihijatara o konzumaciji marihuane koja pogoduje stvaranju psihičkih poremećaja.

/ dt

Objavu Ivana Ćelića prenosimo u cijelosti:

Današnja visokopotentna marihuana povećava rizik od tjeskobe i ovisnosti

Ako razmišljate o povratku na par dimova trave iz mladosti kako biste ublažili stres zbog pandemije, uskoro ćete otkriti surovu istinu – današnja trava je neusporediva s onom otprije. Prije 20-ak godina, koncentracija tetrahidrokanabinola (THC) u marihuani bila je između 2% i 4%. Do 2013. godine uobičajeni sojevi sadržavali su 25% THC-a, a u nekim ispitivanjima čak 37%.

Konzumacija marihuane bilo koje jačine povezana je s nastankom psihičkih poremećaja, a laboratorijski eksperimenti pokazuju da više doze THC-a mogu uzrokovati veće oštećenje pamćenja i privremene psihotične simptome. Nekoliko studija ispitivalo je kako razina potentnosti može utjecati na ponašanje u općoj populaciji.

Konzumenti visokopotentne marihuane imaju značajno veću vjerojatnost za razvoj generaliziranog anksioznog poremećaja

Nova studija objavljena u časopisu JAMA Psychiatry, analizirala je više od 1000 Britanaca koji su potvrdili konzumaciju marihuane u prošloj godini. Studija je utvrdila da konzumenti visokopotentne marihuane imaju značajno veću vjerojatnost za razvoj generaliziranog anksioznog poremećaja u odnosu na one koji puše manje snažne sojeve marihuane. Osim toga, konzumenti snažnijih sojeva marihuane češće konzumiraju marihuanu više od jednom tjedno, dva puta češće su konzumirali ilegalne droge u proteklih 12 mjeseci, te su tri puta češće pušači cigareta.

“Prema našem saznanju, ovo je prva studija koja pruža dokaze na općoj populaciji koji ukazuju da je konzumacija visokopotentnog kanabisa povezana s mentalnim zdravljem [poremećajima] i ovisnostima”, napisali su autori.

“Ograničavanje dostupnosti visokopotentnog kanabisa može biti udruženo sa smanjenjem broja osoba koje razviju ovisnost o kanabinoidima, sprječavanjem konzumacije kanabisa koje bi eskaliralo u redoviti obrazac ponašanja i smanjenjem rizika od psihičkih poremećaja.”

Svakodnevno korištenje marihuane povećava vjerojatnost od razvoja psihotičnih poremećaja

U istraživanju su korišteni podaci Avonove longitudinalne studije roditelja i djece koja je postavljala pitanja o konzumaciji kanabisa kada su ispitanici imali 24 godine. Većina ispitanika rekla je da puše manje potentne sojeve marihuane (87%), a oni koji su koristili potentnije sojeve češće su bili muškarci koji su odrasli u obiteljima nižeg socioekonomskog statusa. Konzumenti visokopotentne marihuane češće su je koristili u ranijoj dobi te su češće doživjeli neke psihotične simptome povezane s tom navikom.

I u prijašnjim studijama također je utvrđena povezanost između visokopotentne marihuane i psihičkih poremećaja. Jedna londonska studija na više od 400 pacijenata s prvom psihotičnom epizodom pokazuje da konzumenti visokopotentne marihuane imaju dvostruko veću šansu za psihotični poremećaj od onih koji nisu konzumirali marihuanu.

Studija koja je proučavala više od 900 pacijenata sa psihozom u 11 klinika u Brazilu i širom Europe, ustanovila je da svakodnevno korištenje marihuane povećava vjerojatnost od razvoja psihotičnih poremećaja. Rizik je za četiri puta veći rizik kada se konzumira visokopotentna marihuana. Kada bi visokopotentna marihuana bila nedostupna, moglo bi se spriječiti između 12 i 50 slučajeva prvih psihotičnih epizoda u toj skupini ispitanika.

Izvorni članak: Hines LA, Freeman TP, Gage SH, i sur. Association of High-Potency Cannabis Use With Mental Health and Substance Use in Adolescence. JAMA Psychiatry. 2020;10.1001/jamapsychiatry.2020.1035.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja