Budi dio naše mreže

Savjet pripremio Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

/ kv

U hrvatskim medijima u posljednje se vrijeme često piše o antifi ili antifama. Pritom se ta riječ piše na četiri načina Antifa, antifa, ANTIFA i AntiFa. Osim pravopisnih problema (veliko/malo slovo) s tom su riječi povezani i morfološki problemi (ima li ta riječ množinu, kako se sklanja). Riječ Antifa/antifa u hrvatski je preuzeta iz engleskoga. Nastala je kraćenjem naziva anti-fascist. Da bismo odgovorili na pravopisna i morfološka pitanja treba u prvome redu odgovoriti na to što riječ antifa znači. U Hrvatskome školskom rječniku riječi antifašist i fašizam definirane su ovako:

Foto: IHJJ

Foto: IHJJ

Naziv antifa za razliku od naziva antifašizam upotrebljava se uglavnom kad je riječ je o pretežno lijevo usmjerenome aktivističkom pokretu koji je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama.

Slične se definicije mogu naći i u drugim hrvatskim rječnicima.

U Hrvatskoj enciklopediji nalazi se i ovo objašnjenje suvremenoga značenja riječi antifašizam iz kojega je vidljivo da je riječ o višeznačnome nazivu:

U poslijeratnoj Europi pojam antifašizam postaje višeznačan, često bitno određen konkretnom političkom situacijom. U zapadnoeuropskim demokracijama antifašizam postaje ideološki temelj za dosljedno suprotstavljanje svim oblicima rasizma, ksenofobije i antisemitizma. U komunističkom bloku antifašizam postaje nedodirljivi ideologem, pojam koji pozitivno legitimira svaku ratnu i poratnu djelatnost komunističkih režimâ. Na taj se način antifašizam u tim zemljama povezuje i isprepleće s komunističkom ideologijom i praksom i gubi svoju prvotnu demokratsku poruku.

Antifa je pokret. Prema hrvatskome se pravopisu nazivi pokreta pišu malim početnim slovom.

Naziv antifa za razliku od naziva antifašizam upotrebljava se uglavnom kad je riječ je o pretežno lijevo usmjerenome aktivističkom pokretu koji je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. Antifa obuhvaća niz posebnih političkih skupina i supkultura kojima je zajednička težnja za postizanjem ciljeva izravnim političkim djelovanjem, a ne političkim reformama.

Dakle, antifa nije politička stranka, udruga ni organizacija jer nema svojega osnivača, predsjednika, sjedište, pravne akte. Antifa je pokret. Dok se prema engleskome pravopisu nazivi pokreta pišu velikim početnim slovom, prema hrvatskome se pravopisu nazivi pokreta pišu malim početnim slovom, pa stoga i naziv antifa treba pisati malim početnim slovom. Riječ se antifa katkad nalazi u imenu političke organizacije, manifestacije ili udruge i u tome se slučaju, ako se nalazi na prvome mjestu, piše velikim početnim slovom, npr. Antifa Zagreb, Antifa festival. Antifa u značenju pokreta nema množinu, pa rečenicu zabilježenu u medijima Ovdje se radi o povratku šezdesetosmaške revolucije čiji je virus preživio i živi na sveučilištima, posebno u humanistici i društvenim znanostima, a “djeca cvijeća” su mutirala u Antife i slične pokrete. treba preoblikovati ovako: Ovdje je riječ o povratku šezdesetosmaške revolucije, čiji je virus preživio i živi na sveučilištima, posebno u humanistici i društvenim znanostima, a djeca cvijeća mutirala su u antifu i slične pokrete. jer je u rečenici jasno izrečeno da je riječ o pokretu.

S druge strane riječ se antifa upotrebljava i u značenju pojedinačnoga simpatizera pokreta ili ideja. I u tome se slučaju riječ antifa piše malim početnim slovom, ali ima i množinu, npr. Antife i njihovi pomagači žele od Floyda napraviti heroja. Rečenicu Čuvaj se Antifa., ako znači čuvaj se pokreta, treba pisati Čuvaj se antife., a ako znači čuvaj se simpatizera, treba pisati Čuvaj se antifa.

Iako je antifa u korpusu zabilježena samo kao imenica muškoga roda (sklanja se kao tata): On je antifa. Antifa je došao., mogli bismo je upotrijebiti i kao imenicu ženskoga roda (kao npr. kukavica) Ona je antifa. Antifa je došla.

Umjesto imenice antifa u značenju simpatizera pokreta katkad se upotrebljava skupina američki antifašist ili suvremeni antifašist.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja