Budi dio naše mreže

Istaknuti teolog, naučitelj Crkve.

/ Ivan Barbarić

Danas slavimo istaknutog teloga rane Crkve, svetoga biskupa Ćirila Jeruzalemskog. Malo se zna o njegovu životu prije nego je postao biskup, ali se pretpostavlja da je rođen 315. godine, u Jeruzalemu ili njegovoj okolici. Ondje je primio izvrsno obrazovanje, kako u filozofiji, tako i u crkvenim ocima. Za đakona ga je zaredio jeruzalemski biskup Makarije, a za svećenika biskup Maksim, kojega je oko 350. i naslijedio na jeruzalemskoj biskupskoj stolici. Kao biskup bio je u sukobu s biskupom Cezareje Akacijem, koji je bio arijanac i zavidan Ćirilu na časti koju je uživala njegova biskupska stolica kao majka sviju Crkava.

Akacije je optužio Ćirila za nepravilnosti u upravljanju crkvenom imovinom. Radilo se o tome da je za vrijeme gladi Ćiril prodao crkvene i liturgijske dragocjenosti kako bi nahranio gladan narod. Sazvan je i koncil koji je, pod Akacijevim utjecajem, u odsutnosti zbacio Ćirila s biskupske stolice, ali je on uskoro vraćen u svoju službu, a Akacije je svrgnut. Ćirila su još dva puta svrgavali s biskupske stolice i na nju vraćali. Sudjelovao je i na koncilu u Carigradu, na kojemu je konačno definirano Vjerovanje. Ćiril je bio plodan teolog i teološki pisac, za kojim su ostali mnogi spisi.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja