Budi dio naše mreže

Četvrtkom u 16:30 na Hrvatskome katoličkom radiju emitira se emisija "S pravom o pravu - informacije o pravnim temama" pravnice Marte Šimrak Lukavski. U emisiji se govori o različitim pravnim temama iz područja građanskog prava koje slušateljima olakšavaju snalaženje u životnim poteškoćama.

/ HKM

Tema današnje emisije bit će lišenje poslovne sposobnosti. 

Prije svega valja reći što je to zapravo lišenje poslovne sposobnosti, tko ga pokreće, tko donosi odluku o lišenju poslovne sposobnosti i što to točno znači za osobu koja je lišena poslovne sposobnosti. 

Lišenje poslovne sposobnosti je oblik zaštite osobe koja zbog bolesti nije sposobna štiti svoja prava i interese, pa joj se sudskim postupkom imenuje skrbnik. 

Prijedlog za pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti po službenoj dužnosti podnosi Hrvatski zavod za socijalni rad sudu. Hrvatski zavod za socijalni rad  pokrenut će postupak za lišenje poslovne sposobnosti, po službenoj dužnosti, ali i na prijedlog neke druge osobe (primjerice bližeg srodnika osobe za koju se predlaže lišenje poslovne sposobnosti) kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, svojim pravima i interesima ili ugrožava prava i interese drugih osoba. Osoba o čijoj poslovnoj sposobnosti se raspravlja ima pravo aktivno sudjelovati u postupku te ju je sud obvezan uključiti u postupak kao i poštivati njezina prava. Aktivno sudjelovati u postupku znači primjerice da osoba o čijoj se poslovnoj sposobnosti raspravlja ima pravo biti obaviještena o cijelom postupku, predlagati saslušanje svjedoka, postavljati pitanja svjedocima, dostavljati medicinsku dokumentaciju, angažirati odvjetnika i slično. Ako osoba o čijoj se poslovnoj sposobnosti raspravlja u postupku nema odvjetnika, Hrvatski zavod za socijalni rad obavezno će joj imenovat posebnog skrbnika, odnosno pravnika s položenim pravosudnim ispitom, koji će tu osobu zastupati na sudu tijekom postupka lišavanja poslovne sposobnosti. 

Također bitno je reći da sud nema dovoljno stručnih znanja temeljem kojih bi procijenio zdravstveno stanje neke osobe, zato će sud tijekom postupka pribaviti stručno mišljenje vještaka medicinske struke o zdravstvenom stanju osobe o čijoj se poslovnoj sposobnosti raspravlja i o utjecaju tog stanja na njenu sposobnosti zaštite osobnih prava, i/ili na ugrožavanje prava i interesa drugih osoba. 

Sud je dužan pažljivo razmotriti sve predložene dokaze i donijeti svoju odluku na temelju rezultata cjelokupnog postupka. U konačnici sud može odbiti zahtjev, a može donijeti i rješenje kojim se osobu liši poslovne sposobnosti ili ju se djelomično lišava poslovne sposobnosti. Rješenjem o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud će odrediti radnje i poslove koje ta osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje te imovinu. Dakle, odredit će samo radnje i poslove koje ta osoba nije sposobna samostalno poduzimati, dok će sve ostale radnje i poslove moći samostalno obavljati bez skrbnika. Na odluku suda, može se uložiti žalba u roku od 15 dana računajući od dana primitak iste. Žalba se podnosi sudu, koji je odluku i donio.

Više informacija o prijedlogu i dokumentaciji potrebnoj za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti zasigurno možete dobiti u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, odnosno njegovim podružnicama, ranije zvanim Centrima za socijalnu skrb.

***

“S pravom o pravu – informacije o pravnim temama” pravnice Marte Šimrak Lukavski emitira se svakog petka u 16:30 na Hrvatskome katoličkom radiju, a slušatelji svoja pitanja i prijedloge tema mogu slati mailom na info@hkm.hr.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja