Budi dio naše mreže

S Božjom riječi u današnjem danu! Svaki dan donosimo duhovni poticaj za ohrabrenje i promišljanje.

/ bm

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana. (Lk 21, 24)

Liturgija dana (25. studenog):

Prvo čitanje:

Dn 6, 12-28

U one dane: Ljudi nahrupiše i nađoše Daniela gdje moli i zaziva svoga Boga. Tada odoše i pred kraljem se pozvaše na kraljevsku zabranu: »Zar ti nisi potpisao zabranu prema kojoj će svaki onaj koji bi u vremenu od trideset dana upravio molbu na nekoga boga ili čovjeka, osim na tebe, o kralju, biti bačen u lavsku jamu?« Kralj odgovori: »Tako je odlučeno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu.« Tada rekoše kralju: »Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao: tri puta na dan obavlja svoju molitvu.«

Čuvši te riječi kralj se vrlo ražalosti i odluči spasiti Daniela. Sve do sunčeva zalaza nastojaše da ga spasi. Ali oni ljudi navališe na kralja govoreći: »Znaj, o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana!«

Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu: »Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi.« Donesoše kamen i staviše ga jami na otvor. Kralj ga zapečati prstenom svojim i prstenom svojih velikaša, da se ništa ne mijenja za Daniela.

Kralj se vrati u svoj dvor i provede noć ne okusivši jela i ne dopustivši da mu dovedu suložnice. Nije mogao usnuti. Kralj ustade u ranu zoru, kad se danilo, i pođe brzo k lavskoj jami. Kad se primače blizu, viknu žalosnim glasom Danielu: »Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova?« Daniel odgovori: »O kralju, živ bio dovijeka! Moj je Bog poslao svog Anđela; zatvorio je ralje lavovima, te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice.« Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvade iz jame. Izvadiše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bijaše uzdao u svoga Boga. Kralj zapovijedi da dovedu one ljude koji bijahu optužili Daniela, i da ih bace u lavsku jamu, njih, njihove žene i njihovu djecu: i prije nego dodirnuše tlo, lavovi ih zgrabiše i smrviše im kosti.

Nato kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svoj zemlji: »Obilovali mirom! Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim:

On je Bog živi, on ostaje dovijeka!

Njegovo kraljevstvo neće propasti,

njegovoj vlasti nema kraja!

On izbavlja i spašava, čini znake i čudesa

na nebesima i na zemlji!

On je spasio Daniela iz šapa lavljih!«

Psalam:

 3, 68-74

Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda:

Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda:

Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda:

Noći i dani, blagoslivljajte Gospoda:

Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda:

Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda:

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda:

neka ga hvali i uzvisuje dovijeka!

Evanđelje:

Lk 21, 20-28

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,

tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.

Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;

a koji u Gradu, neka ga napuste;

koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju

jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano.«

»Jao trudnicama i dojiljama u one dane

jer bit će jad velik na zemlji

i gnjev nad ovim narodom.

Padat će od oštrice mača,

odvodit će ih kao roblje po svim narodima.

I Jeruzalem će gaziti pogani

sve dok se ne navrše vremena pogana.«

»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,

a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda

zbog huke mora i valovlja.

Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga

što prijeti svijetu.

Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati

Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku

s velikom moći i slavom.

Kad se sve to stane zbivati,

uspravite se i podignite glave

jer se približuje vaše otkupljenje.«

Izvor: Hrvatski institut za liturgijski pastoral

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja