Budi dio naše mreže

Danas je svetkovina svetih Petra i Pavla, apostolskih prvaka. Na ovu svetkovinu donosimo molitve koje možete moliti za njihov zagovor kod Gospodina.

/ im

Oni su se u životu rijetko susretali, ali ih je zauvijek sjedinila mučenička smrt. Petra je Isusu Kristu doveo njegov rođeni brat Andrija, obznanivši mu da su našli Mesiju, onoga koga je cijelo židovstvo iščekivalo. Bio je nagao, brzoplet, ali dobrog srca i velikodušan. Kao prvaka među 12 apostola Isus ga je nazvao Kefa (Stijena) zbog njegove žarke vjere: „Na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju. Tebi ću dati ključeve i štogod svežeš na Zemlji, bit će svezano i na nebu.“

Sveti Pavao apostol rođen je u Tarzu (Cilicija, danas na jugu središnje Turske), između 5. i 10. godine. Potječe iz maloazijske židovske obitelji s pravom rimskog građanina. Kao pripadnik farizejske sljedbe progonio je prve kršćane. Na Isusovu objavu Pavao je pao s konja na putu u Damask gdje je kanio privesti kršćane kao bogohulitelje, one koje su otpali od židovstva. Pavao je tada oslijepio, a kad su mu spale mrene s očiju, progledao je i u pravom svjetlu spoznao nauk koji su kršćani ispovijedali.

I Petar i Pavao mučenici su za Krista. Svoje propovijedanje zapečatili su krvlju u Rimu, za Neronova progonstva. Petar je razapet naglavačke, molio je da ne bude raspet poput njegova Učitelja, jer nije dostojan da umre takvom smrću. Pavao, čija je riječ bila britka poput mača i neumoljiva u raskrinkavanju zla, poginuo je od mača, polažući život za Krista. Obojica su prvaka poginula u Rimu, Petar u Vatikanu, a Pavao na Ostijskoj cesti. Danas se ponad njihovih grobova dižu velebne bazilike koje hodočasnici rado obilaze.

Molitva svetom Petru i Pavlu

Bože, tvoj je Sin blaženom Petru udijelio ključeve kraljevstva nebeskog, a po svetom Pavlu proširio svoju Radosnu vijest širom svijeta, molim te, zaštiti narod svoj koji se pouzdaje u zagovor tvojih apostola svetog Petra i Pavla. Sačuvaj ga, ojačaj vjerom, utješi nadom, obaspi ljubavlju i obranom vječnom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Himan i molitva sv. Petru i Pavlu

Krasote puno rajsko svjetlo vječito
Natopilo je sjajem sreće znatni dan,
Što poglavice apostolske vjenčava
I grješnicima prolaz k nebu otvara.

Nebeski vratar i s njim svijeta učitelj,
Ti oci Rima, suci sviju naroda,
U vijeću rajskom sjede s lovor
vijencima, na križu prvi, mačem
drugi pobijedi.

Čuj milostivo, Petre, blažen pastiru,
Što molimo te, pa nam grijeha okove
Odriješi riječju kad ti vlast je predana,
Da zemlji nebo otvaraš i zatvaraš.

Naučitelju Pavle, živjet uči nas,
I vuci srca naša u raj sa sobom,
Dok vjera gleda svjetlo iza vela svog,
A kao sunce samo ljubav kraljuje.

Nek bude slava vječna s čašću, štovanjem
I s radosnicom pjesmom Trojstvu Presevetom,
Što u jedinstvu svakim stvorom upravlja
Po svem kolikom nizu vječnih vjekova. Amen.

Po svoj zemlji razliježe se glas njihov.
I do kraja zemlje riječi njihove.

Pomolimo se :
Bože, koji si mučeništvom svojih apostola
Petra i Pavla posvetio današnji dan, daj
Crkvi svojoj, da u svemu slijedi nauku
onih po kojima je primila početak vjere.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Izvor: Molitvenik.hr

Molitva sv. Petru za ustrajnost u vjeri

Blaženi sveti Petre! Tebe je Isus zbog tvoje žive i velikodušne vjere, te duboke, iskrene poniznosti i oduševljene ljubavi odlikovao posebnim znakovima svoje naklonosti i prvenstvom nad svim apostolima, i predao ti vrhovništvo nad čitavom Crkvom, kojoj si ti postao temeljna stijena. Izmoli mi milost žive vjere i jakost da se nikada ne postidim tu vjeru javno ispovijedati, već da budem spreman i trpljenjem zasvjedočiti Spasitelju svoju vjernost. Isprosi mi sinovsku odanost svetoj Majci Crkvi, iskrenu besprijekornu vjernost Svetom Ocu, koji je nasljednik tvoje vjere i tvoje vrhovne vlasti, i vidljiva glava Katoličke crkve. Daj, da poslušno i ponizno slušamo sve njezine pouke i savjete, te izvršimo sve njezine zapovijedi, da bismo tako uzmogli uživati na zemlji mir i sigurnost, a u nebu zadobiti vječnu sreću. Amen. Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju. I vrata paklena neće je nadvladati. Pomolimo se. Bože, koji si blaženom Petru apostolu predao ključeve kraljevstva nebeskoga i time velikosvećeničku vlast vezanja i odrješivanja, daj, da se po njegovu zagovoru izbavimo od veza naših grijeha. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Litanije sv. Petru

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!

Sv. Marijo, Majko Božja, moli za nas!

Kraljice bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!

Kraljice Apostola, moli za nas!

Sv. Petre, prinče apostola moli za nas!

Sv. Petre, kojemu su dati ključevi Kraljevstva Nebeskog

Sv. Petre, gorljiv za slavu Kristovu

Sv. Petre, čije je srce bilo probodeno jednim pogledom Isusa

Sv. Petre, koji nisi prestao žaliti što je zanijekao Sina Božjega

Sv. Petre, čiji su obrazi bili obliveni suzama koje si lijevao do kraja života

Sv. Petre, koji si plakao „Gospodine, Ti znaš da Te volim”

Sv. Petre, vezan lancima, za Krista Sv. Petre, oslobođen iz zatvora posredstvom anđela

Sv. Petre, koji si uživao pateći za Krista Sv. Petre, čija je sjena liječila bolesne

Sv. Petre, čijem se glasu i smrt pokorava

Sv. Petre, da imamo stalno i zajedničko milosrđe jedni za druge

Sv. Petre, da sve više i više kušamo kako je sladak naš Gospodin

Sv. Petre, da budemo revni u odanosti tvom sadašnjem nasljedniku, Svećeniku Kristovu

Sv. Petre, da mognemo pomoći, makar molitvom, u jedinstvu Duha Svetoga, okupljanju raštrkanih ovaca

Sv. Petre, da budemo razboriti i pažljivi u molitvi

Sv. Petre, da mognemo umrijeti blaženom smrću

Neka milosti Gospodina daju slavu Njemu. I Njegova veličanstvena djela ljudima.

Moli za nas, sv. Petre Stijeno, Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: O Gospodine Isuse Kriste, koji si sv. Petru, svom apostolu, udijelio neograničenu moć vezanja i oslobađanja, i dao mu ključeve Kraljevstva Nebeskog, udijeli milost da po njegovu zagovoru mognemo biti oslobođeni iz ropstva grijeha, Ti koji živiš i kraljuješ s Ocem i Duhom Svetim Bog po sve vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Book.hr

Molitva sv. Pavlu

Slavni sveti Pavle, apostole naroda, kad te je Gospodin pozvao, ti si odgovorio i pronio si radosnu vijest Evanđelja do na kraj svijeta. Moli za nas, da i mi služimo Kristu poput tebe: navješćujući ime Isusovo u dobra i loša vremena, i kad je zgodno i kad je nezgodno. Moli za nas,
za radosno prihvaćamo sve ljude sa sućutnim srcem i bez predrasuda. Moli za nas, da Krist živi u nama kao što je živio i u tebi. S tobom hvalimo Boga našega Oca: “Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i u sve vjekove! Amen.” (Ef 3,21)

Litanije sv. Pavlu

U tim litanijama slušamo što nam o svom životu kroz stihove sv. Pisma govori sv. Pavao. Njegova životna priča povezana je na neki način i s našim životom, jer i mi smo, poput njega, pozvani iz mraka u divno Božje svjetlo na službu Tijelu Kristovu.

“Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: kako sam preko mjere proganjao Crkvu Božju i htio je uništiti, te kako sam, u prevelikoj privrženosti svojim očinskim predajama, napredovao u židovstvu i nadmašio sve vršnjake u svom narodu.” (Gal 1,14)
………………Sv. Pavle, moli za nas!
“Kao takav, ja sam ovaj Put progonio na smrt, vežući u lance i predajući u tamnice ljude i žene.” ( Dj 22,4)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Kad se prolijevala krv tvoga svjedoka Stjepana, i sam sam bio prisutan, te odobravao i krvnicima njegovim čuvao haljine. “(Dj 22,20)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Kad sam bio na putu i približio se Damasku, najedanput me oko podne obasja velika svjetlost s neba. “(Dj 22,6)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja padoh na zemlju i čuh glas gdje mi govori: Savle, Savle, zašto me progoniš?” (Dj 22,7)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“A ja odvratih: Tko si ti, Gospodine? A on mi odgovori: Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.” (Dj 22,8)
………………. Sv. Pavle, moli za nas!
“Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.” (1 Tim 1,15)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja sam prije bio hulitelj Boga, progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe jer sam djelovao iz neznanja, kad još nisam imao vjere.” (1 Tim 1,13)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Sada živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni.” (Gal 2,20)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Ja sam uistinu najmanji među apostolima, budući da sam progonio Crkvu Božju. Milošću sam Božjom ono što jesam. A milost koju mi je Bog dao nije bila bez uspjeha. ” (1 Kor 15,9-10)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Triput saam bio šiban, jedanput kamenovan, triput brodolom doživio, jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji.” (2 Kor 11, 25-27)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Mogu oskudijevati, mogu i obilovati. Navikao sam na sve: biti sit i gladovati, obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji mi daje snagu.” (Fil 4,12-13)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani: sa svakom vrstom poniznosti i krotkosti, sa strpljenjem podnosite jedni druge u ljubavi.” (Ef 4,1-2)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Siguran sam u ovo isto da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa.” (Fil 1,6)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!
“Molim te u ime poznate ljubavi, takav kakav upravo jesam: Pavao, starac. Sjećajte se mojih okova! Milost s vama!” ( Flm 1,9; Kol 4,18)
……………….Sv. Pavle, moli za nas!

Izvor: Svjetlovjere.com

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja