Budi dio naše mreže

Darovi Duha Svetoga pojavljuju se kada živimo u pravoj, božanskoj Ljubavi. Kada ljubimo Boga iznad svega, i kada ljubimo sve stvari radi njega, tada isti duhovni plamen ljubavi čini nas oštro osjetljivima na njegove smjerove.

/ im

‘Duhovni poticaj – Živo vrelo’ pripremio je za Radiopostaju Mir Međugorje don Filip Pavlović, koji trenutno obnaša službu upravitelja Župe bl. Augustina Kažotića u Lupoglavu.

Što su točno Darovi?

Darovi Duha Svetoga su blagoslovi dani našim dušama, da poboljšaju i usavrše prirodne moći koje naše duše posjeduju. “‘Duša’ se odnosi na najunutarnji aspekt čovjeka, onaj koji je najveće vrijednosti u njemu, po kojem je najviše slika Božja: ‘duša’ označava duhovni princip u čovjeku.” Bog, Duh Sveti, uvijek djeluje potičući nas i vodeći nas prema većoj čistoći, većoj ljubavi i većoj svetosti. Međutim, čak i s teološkim vrlinama Vjere, Nade i Ljubavi, naša srca mogu ostati neosjetljiva na Duha Svetoga. Sedam Darova je lijek za tu tupost. Oni pojačavaju moći duše i čine naša srca osjetljivijima na Boga, tako da možemo lako i dosljedno slijediti pokrete i nadahnuća Duha Svetoga. Darovi su trajne, uobičajene sklonosti koje nas oštro usmjeravaju i predano reagiraju na čak i najmanje poticaje od Boga. Oni nas pripremaju za Njegove inicijative i omogućuju nam da djelujemo na svet, čak i božanski način.

Sedam Darova je lijek za tu tupost. Oni pojačavaju moći duše i čine naša srca osjetljivijima na Boga, tako da možemo lako i dosljedno slijediti pokrete i nadahnuća Duha Svetoga.

Ovih sedam milosti nazivaju se “Darovi” iz dva razloga. Prvo, oni su “Darovi” jer ih Bog ulijeva u nas ne očekujući nikakvu naknadu. Drugo, oni su “Darovi” jer nam daju privilegiju da odgovorimo na božanska nadahnuća. Naziv “Darovi”, dan u Pismu, čini se najprikladnijim kada razmotrimo kakve nam vrhunske blagoslove i koristi Bog daje kroz njih.

Tko treba Darove?

Svi trebaju Darove Duha Svetoga, budući da bez Božje pomoći nije moguće pronaći put do njega. Osim što trebamo oproštenje za svoje grijehe, trebamo Boga da nadvladamo naše mane, ludosti, neznanje, mentalnu tupost i druge nedostatke uma i duše. On to čini veličanstvenim načinom davanja Darova, budući da ovi više nego nadoknađuju slabosti naše pale prirode i ispravljaju duhovne bolesti koje nas sprječavaju u potpunom zajedništvu s Bogom. Darovi su više od lijeka, i oni nas jačaju i potvrđuju u slijedjenju dobrih nadahnuća i vođenju Duha Svetoga. Darovi nas dovode da rado slušamo i poslušamo Boga, i čine da činjenje njegove volje bude naša najveća radost.

Darovi su više od lijeka, i oni nas jačaju i potvrđuju u slijedjenju dobrih nadahnuća i vođenju Duha Svetoga.

Kako dolazimo do Darova?

Sedam Darova, kao i teološke vrline Vjere, Nade i Ljubavi, dani su nam u Svetom Krštenju. Jednom dani oni pojačavaju dušu i postoje kao nove, nadnaravne sposobnosti ili moći. Za razliku od prirodnih sposobnosti, međutim, Darovi ovise izravno o Bogu za njihovo korištenje. Prirođene sposobnosti da mislimo i razmišljamo (na primjer) imamo po prirodi, ali kada smo oživljeni Božjom milošću, opremljeni smo Darovima kao nadnaravnim sposobnostima, osjetima koji omogućuju naš život kao novih duhovnih bića. Stvarna akcija ili djelovanje Darova – a time i njihove koristi – ovise o daljnjem djelovanju Boga. Zapravo, djelovanje Darova često je skriveno nama. Nije neuobičajeno da se otkriju tek retrospektivno, kroz prosvijetljenu analizu naših djela. To nije iznenađujuće jer u vrijeme aktivnosti Darova naša će pažnja biti usmjerena na Boga i na druge objekte u odnosu na Njega.

Zapravo, djelovanje Darova često je skriveno nama. Nije neuobičajeno da se otkriju tek retrospektivno, kroz prosvijetljenu analizu naših djela.

Djelovanje Darova Duha Svetoga prije svega i bitno ovisi o Božjoj milosti. S naše strane, možemo ih njegovati izbjegavajući grijeh i vježbajući moralne i intelektualne vrline. Puni spremnosti poslušnosti, moramo se odreći svega što bi moglo ometati ili pružiti otpor pokretu Duha Svetoga. Na primjer, ako smo tvrdoglavi, sebični ili samoljubivi, stvaramo prepreke u svojim dušama i ometamo djelo milosti. Ne možemo uživati u Darovima Duha Svetoga na stabilan ili trajan način dok god smo spremni griješiti, ili nismo odlučni nikada uvrijediti Boga. “Nitko,” podsjeća nas Krist u Evanđelju, “ne može služiti dva gospodara” (Matej 6,24).

Darovi su uvijek prisutni zajedno, jer u životu božanske ljubavi oni čine organski, integralnu cjelinu.

Darovi Duha Svetoga pojavljuju se kada živimo u pravoj, božanskoj Ljubavi. Kada ljubimo Boga iznad svega, i kada ljubimo sve stvari radi njega, tada isti duhovni plamen ljubavi čini nas oštro osjetljivima na njegove smjerove. Tako se Darovi pojavljuju s Ljubavlju, i pak oni vode natrag većoj svetosti i većoj ljubavi. Darovi su uvijek prisutni zajedno, jer u životu božanske ljubavi oni čine organski, integralnu cjelinu. (To je tako i onda kada je, u pojedinim slučajevima, djelovanje određenog Dara  potrebno i očito.) U Ljubavi, Darovi ne mogu biti odvojeni ili razdijeljeni odvojeno, i oni djeluju na takav način da se međusobno pojačavaju, nadopunjuju i obnavljaju koliko god djeluju zajedno kako bi nas održali usklađenima s činjenjem što god Bog želi.

Darovi nas čine sličnima Kristu

Budući da Darovi donose izvanrednu osjetljivost i mogućnost da odgovorimo na Božje poticaje, možemo reći da su, na neki način, krunski dignitet naše ljudske prirode. Čak i naš Gospodin Isus Krist sam, kao pravi čovjek, bio je obdaren Darovima. U svojoj beskonačnoj ljubavi i mudrosti, Bog je naložio da samo putem Darova Duha Svetoga duše trebaju biti potpuno pozorne, budne i pažljive na Božje poticaje. Primajući Darove, dovedeni smo u dublje usklađivanje s Kristom, koji, je u svom savršenom čovještvu, bio izuzetno i savršeno osjetljiv i podložan nadahnućima Božjim.

Darovi će nam omogućiti da sudjelujemo u samom životu Presvetog Trojstva, na način koji nas samo Bog može naučiti.

Naše sudjelovanje u slavi Darova Duha Svetoga nije ograničeno na vrijeme našeg kratkog života na zemlji. Istina je da nam Darovi u ovom sadašnjem životu pomažu u onim područjima koja pročišćavaju i usavršavaju naš odnos s Bogom. Oni nas posebno štite od napasti i iskušenja koja donosi zlo. Ali na nebu, naš će cijeli život biti slijediti pokreta i život Duha Svetoga. Darovi će nam omogućiti da sudjelujemo u samom životu Presvetog Trojstva, na način koji nas samo Bog može naučiti. U svojoj biti, Dakle, Darovi Duha Svetoga će i dalje trajati i biti aktivni na nebu. Tamo će biti potpuno trajni i savršeni, omogućujući nam potpunu zajedništvo s Bogom i sa svim anđelima i svecima u njemu. Zajedno ćemo se radovati u Božjoj ljubavi i ljepoti, i dijelit ćemo ih zajedno kao Božja voljena djeca kroz svu vječnost.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate prijedlog za vijest, pošaljite nam na info@hkm.hr

Rezultati pretrage za pojam:

Danas slavimo sv. Joakima i Anu, Isusove djeda i baku – savršen dan da se prisjetimo i naših ‘neopjevanih heroja