Deset časnih sestara koje su promijenile svijet

”Ako je krv mučenika sjeme Crkve, onda su molitve časnih sestara svjetlost koje mu treba da izraste”.