Sveti Robert Bellarmino

Isusovac, crkveni naučitelj.