Sveti Julijan i Bazilisa

Supružnici i mučenici, svoj dom su pretvorili u bolnicu i posvetili se karitativnom radu.