Sveti Ćiril Jeruzalemski

Istaknuti teolog, naučitelj Crkve.