Fra Ivan Lotar: “Hajdemo sad imati vremena!”

“Život je apsolutno bolesno prekratak da bismo stvari samo obavljali, rješavali ih tek, kako se zna reći. Prekratak da bismo radili poslove koje mrzimo ili proveli život s osobom koja nije za nas. Bog ti nije dao da biraš ‘koliko’, ali ti je dao da biraš sve ostalo: ‘s kim’, ‘kako’, ‘gdje’…”, poručio je fra Ivan Lotar sa zagrebačkog Svetog Duha u objavi na Facebooku.