Sjećanje na sv. Faustinu

Sestra Faustina Kowalska rođena je za Nebo 5. listopada 1938. godine. Život je u ljubavi prema Bogu posvetila slušajući Isusove želje, nastojeći učiniti sve da se one ispune: u svijetu probuditi i obnoviti štovanje prema neizmjernom Božjem milosrđu, štujući sliku i sat Božjega milosrđa, moleći krunicu i slaveći svetkovinu Božjega milosrđa te šireći štovanje ovog neizrecivog Božjeg otajstva. O njezinu svetačkom životu progovaraju i svjedočanstva sestara koje su živjele u njezino doba i imale doticaj s njom. Sva su sabrana u knjizi Sjećanja na sv. Faustinu Kowalsku iz Družbe sestara Naše Gospe od Milosrđa.