Vlč. Saša Malović: Jedino bitno u životu je truditi se svidjeti Bogu, a ne čovjeku!

‘Isuse, ako te ima ja to moram znati’ – zavapio je vlč. Saša Malović koji je kao sin jedinac imao razuzdano mladenaštvo, dobro je živio ali nije bio sretan. Božju ljubav doživio je tijekom jednog molitvenog susreta, a zatim se javio i poziv za svećeništvom. U 27. godini života ulazi u bogosloviju. Danas je župni vikar u Rabu i župni upravitelj Supetarske Drage te dio tima apostolata ‘Pod smokvom’.