Nasljedovanje Krista oslobađa, jer se učenik treba sam sebe odreći!

“Isus obećava onomu čovjeku koji ide za njim da ne će ići po tami, nego da će imati svjetlost života. Tako nam objašnjava da nasljedovanje Krista sa sobom donosi svjetlo koje obasjava ljudski život”.