Evo kako će izgledati obred pepeljenja u vrijeme pandemije

Prema bilješci koju je izdala Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata, pepeo će se posipati na glavi svakog vjernika u tišini.