„Proglasili su me zločincem, ali na Božjem sudu vidjet će se da imena ratnih zločinaca drugačije glase nego na ‘narodnim’ sudovima“

Prije 75 godina zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac na današnji je dan, 11. listopada 1946., osuđen na 16 godina zatvora i prisilnoga rada na montiranome sudskom procesu. No prije pet godina presuda nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946. poništena je jer grubo krši sadašnja i tadašnja temeljna načela materijalnoga i procesnoga kaznenoga prava civiliziranog dijela čovječanstva. Zahtjev za revizijom presude podnio je u ime obitelji Boris Stepinac, a na sjednici izvanraspravnoga vijeća i predstavnica Državnog odvjetništva kazala je da je suglasna s revizijom i predložila da sud poništi pobijanu presudu u cijelosti.