Velika srijeda

Duhovna priprava i promišljanje o Kristovoj muci i smrt na križu.