Uskrsni ponedjeljak

Na Uskrsni ponedjeljak spominjemo se puta uskrsnulog Isusa s dvojicom učenika, koji su ga prepoznali, kada je lomio kruh. Sve što im je do sada bilo nejasno i razočaravajuće sada je zadobilo svoj smisao.