Sveti Montan i drugovi, mučenici

Kartaški mučenici, sljedbenici svetog Ciprijana.