Sveti Makarije Jeruzalemski

Biskup jeruzalemski, pomogao svetoj Heleni pronaći Sveti križ.