Sveti Luka evanđelist

Evanđelist, zastitnik liječnika i slikara.