Sveti Ivan od Boga

Osnivać Bolničke braće, zaštitnik prodavača knjiga, tiskara i vatrogasaca.