Sveti Higin

Papa koji se borio protiv hereza gnosticizma i dualizma.