Sveti Franjo Borgia

Isusovac i širitelj pobožnosti prema euharistijskom Isusu.